Skip to main content

Genomic investigation of chronic intestinal inflammation (GENETICS OF IBD)

Article Category

Article available in the folowing languages:

Nowe podejścia do leczenia zapalenia jelit

Zapalenie jelit (IBD) może znacząco wpływać na jakość życia pacjentów. Zrozumienie genetycznego podłoża patologii może się przyczynić do rozwoju nowych terapii.

Zdrowie

Finansowany przez KE projekt GENETICS OF IBD miał na celu identyfikację określonych genów wpływających na rozwój i objawy choroby. Chociaż wykazano, że czynniki związane ze stylem życia odgrywają istotną rolę w rozwoju choroby, niewiele wiadomo o podłożu genetycznym. W celu ułatwienia badań nad genotypowaniem uczestnicy projektu opracowali mikromacierzowy system produkcyjny do wytwarzania macierzy komplementarnego DNA (cDNA). Mikromacierze dla chromosomu 6 zostały stworzone w oparciu o przesłanki, że predyspozycje genetyczne mogą odgrywać rolę w chronicznych stanach zapalnych takich jak IBD. Chromosom 6p został powiązany z licznymi chorobami zapalnymi, w tym z wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego i chorobą Crohna. W celu weryfikacji wstępnych przypuszczeń wykorzystano techniki proteomiczne do różnicującej ekspresji genów i do systematycznej analizy postekspresyjnej. Dzięki złożonej analizie genotypowo-fenotypowej zostanie określona możliwość zastosowania odkryć molekularnych na poziomie populacji. Nadrzędnym celem jest lokalizacja i identyfikacja nieprawidłowości na poziomie molekularnym i genetycznym, dzięki której można stworzyć nowe metody terapii.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania

Postępy naukowe
Gospodarka cyfrowa
Bezpieczeństwo
Zdrowie

22 Czerwca 2022