Skip to main content

Blood grouping and genotyping : improving patient safety and blood transfusion compatibility

Article Category

Article available in the folowing languages:

Oznaczanie grupy krwi metodą genetyczną

Testowanie zgodności dawcy i biorcy przy transfuzji krwi jest zazwyczaj przeprowadzane za pomocą badań serologicznych. W ramach finansowanego przez Unię Europejską projektu BLOODGEN zbadano genotypowanie grup krwi zapewniające bezpieczeństwo osobom z rzadkimi antygenami grupowymi krwi.

Zdrowie

Obecnie większość krwi używanej do transfuzji jest typowana serologicznie. Oznacza to, że nie określa się fenotypu krwi dla rzadkich, klinicznie istotnych antygenów. W konsekwencji niektóre osoby z rzadkimi genotypami krwi mogą zostać alloimunizowane, co oznacza problemy ze zgodnością w razie późniejszych transfuzji. Mogą wtedy powstać sytuacje zagrażające życiu, zwłaszcza w przypadku pacjentów wymagających wielokrotnych transfuzji, na przykład cierpiących na anemię sierpowatą i hemofilię. Rozwiązaniem tego problemu jest genotypowanie DNA. Niestety, genetyczne oznaczanie grup krwi każdej możliwej próbki nie jest opłacalne ani praktyczne. Z tego powodu konsorcjum BLOODGEN zbadało sposoby genotypowania wszystkich istotnych klinicznie typów krwi. Specjaliści zajmujący się molekularnym oznaczaniem grup krwi z całej Europie połączyli siły, aby stworzyć podstawę do wysokowydajnych testów genotypowania krwi. Uczestnicy projektu skonstruowali układy DNA (chipy do badania krwi) oparte na mikromacierzach oligonukleotydowych DNA. Podejście to połączono z oznaczaniem reakcji łańcuchowej polimerazy z analizą ilości produktu w czasie rzeczywistym. Umożliwiło to przeprowadzanie badań przesiewowych dużej liczby alleli grupy krwi z jednoczesnym typowaniem tych z rzadkimi w populacji allelami o niskim poziomie. Próby przedkliniczne przeprowadzone na pacjentach w całej Europie miały na celu wprowadzenie molekularnego typowania krwi jako rutynowej procedury. W ten sposób możliwe jest wprowadzenie bezpieczniejszych, bardziej pewnych transfuzji krwi. Informacja została rozpowszechniona za pomocą publikacji naukowych, konferencji i warsztatów. Niedawno w Uniwersytecie Zachodniej Anglii w Bristolu zorganizowano warsztaty poświęcone układom do badań krwi. Kurs obejmował przedstawienie tła technicznego opracowanej technologii, a także instrukcji i podejścia praktycznego do konstruowania macierzy DNA. Zainteresowane osoby mogą obejrzeć witrynę internetową projektu pod adresem http://www.bloodgen.com/

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania