Skip to main content

Preventing bacillus cereus foodborne poisoning in europe - detecting hazardous strains, tracing contamination routes and proposing criteria for foods.

Article Category

Article available in the folowing languages:

Polowanie na bakterie powodujące zatrucia pokarmowe

W ramach finansowanego przez UE projektu Bacillus cereus zastosowano genomikę w celu identyfikacji bakterii powodującej zatrucia pokarmowe. Nowy proces jest szybki i dokładny. Dzięki niemu uzupełniono luki, którymi cechowały się metody stosowane wcześniej.

Zdrowie

Przechowywanie żywności w lodówkach i zamrażarkach przyczyniło się do zwiększenia możliwości zróżnicowania pożywienia, zarówno w gospodarstwach domowych, jak i w restauracjach. Niestety dzięki temu bakterie i grzyby mają szersze możliwości powodowania zatruć pokarmowych. Identyfikacja źródeł zatruć pokarmowych jest często bardzo trudnym zadaniem. W warunkach laboratoryjnych wymagane jest wyizolowanie z żywności szkodliwego mikroorganizmu, a następnie porównanie go z próbkami pobranymi od pacjenta. Badacze dostarczający odpowiednim organom rządowym informacji o chorobach starają się zapewnić bezpieczeństwo publiczne w zakresie zwalczania zatruć pokarmowych. W ramach europejskiego projektu Bacillus cereus badacze zbadali bakterię o tej samej nazwie odpowiedzialną za zatrucia pokarmowe. W szczególności zbadano genetykę produkcji toksyny powodującej biegunkę oraz wymioty. Odkryto, że za uwalnianie enterotoksyn odpowiada siedem genów bakterii. Uwolnienie tych toksyn w jelitach wywołuje biegunkę. Naukowcy opracowali test genów oparty na powielaniu odpowiednich sekwencji genowych. Primery to obszary struktury DNA odpowiedzialne za rozpoczęcie procesu replikacji. W celu wykrywania genów opracowano pokrewną metodę reakcji łańcuchowej polimerazy. Podczas wcześniejszego stosowania podobnych testów uzyskiwano wyniki fałszywie ujemne, co było istotną przeszkodą w identyfikacji potencjalnie niebezpiecznych bakterii. Dzięki nowym testom można wykryć takie błędy identyfikacyjne. Większa uniwersalność primerów umożliwia wykrycie większej ilości genów w sekwencji zawierającej geny współdziałające. Szybka i dokładna identyfikacja szczepów powodujących zatrucia pokarmowe oznacza niższe prawdopodobieństwa wystąpienia takich zatruć. Oznacza to dobre wiadomości dla branży restauracyjnej i spożywczej oraz poprawę zdrowia Europejczyków.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania