Skip to main content

Brenner Rail Freight Action Strategy Aimed At Achieving A Sustainable Increase Of Intermodal Transport Volume By Enhancing Quality, Efficiency, And System Technologies

Article Category

Article available in the folowing languages:

Zwiększenie wydajności frachtu kolejowego

W ramach europejskiego projektu poszukiwano sposobów zwiększenia wydajności systemów logistycznych korytarza transportowego Brenner będącego jedną z najbardziej obciążonych tras tranzytowych w Europie. Konsorcjum BRAVO opracowało dostępny obecnie na rynku system informacyjny w zakresie transportu kombinowanego.

Technologie przemysłowe

W 2002 roku przedstawiciele branży kolejowej i transportowej przyjęli plan usprawnienia międzynarodowego frachtu kolejowego w korytarzu Brenner na odcinku pomiędzy Monachium i Weroną. Podobnie, jak i inne główne trasy transportowe korytarz zmaga się z szeregiem problemów, takich jak rosnący popyt, liberalizacja rynku kolejowego, brak wydajności transportu modalnego oraz rosnące natężenie ruchu. Pomimo długości równej zaledwie 448\;km korytarz przecina Alpy i trzy różne krajowe systemy kolejowe, co przyczynia się do wysokiego stopnia złożoności technicznej oraz tworzenia wąskich gardeł infrastruktury. W ramach finansowanego przez UE projektu BRAVO poszukiwano innowacyjnych rozwiązań mogących przyczynić się do rozwiązania problemów związanych z transportem intermodalnym na tej trasie, w szczególności ze zwiększonym natężeniem frachtu. W ciągu trzech lat prowadzenia projektu BRAVO w latach 2003-2007 nietowarzyszący transport kombinowany z wykorzystaniem korytarza wzrósł o ponad 50%. Tymczasem wdrożono do celów handlowych opracowany w ramach projektu system informacyjny transportu kombinowanego (patrz witryna www.kombiverkehr.de). Ponadto projekt Bravo dowiódł możliwości zastosowania nowych technologii w następujących obszarach: zrównoważone i otwarte zarządzanie korytarzami transportowymi, dostępność i alokacja tras kolejowych, interoperacyjna trakcja kolejowa, systemy zarządzania jakością, zaawansowane systemy informacji klienckiej oraz usługi nietowarzyszącego transportu kombinowanego. Do konkretnych zastosowań opracowanych i przetestowanych w ramach projektu zaliczał się sterowany radiowo silnik pchający ułatwiający pokonywanie pochyłych powierzchni przez kolej ciężką, naczepa/wagon towarowy przeznaczony do transportu kombinowanego maksymalnej liczby pojazdów drogowych, aplikacja internetowa do monitorowania pociągów oraz internetowy harmonogram działań w zakresie transportu kombinowanego. Projekt może posłużyć jako plan w zakresie działań optymalizacyjnych odnoszących się do pozostałych europejskich korytarzy transportowych. W ramach projektu został także przygotowany podręcznik zapewniający wsparcie dalszych działań.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania