Skip to main content

European integrated info-box system for improved food safety and logistics

Article Category

Article available in the folowing languages:

Monitorowanie żywności za pomocą radia na drodze od zakładu przetwórstwa do "widelca"

Szybkie odnalezienie źródła paniki wokół złej jakościowo żywności jest niezbędne, by zapobiec sytuacji kryzysowej. Naukowcy europejscy opracowali inteligentny pojemnik na żywność z nadajnikiem sygnału, umożliwiający przekazywanie kontrolerom wszelkich niezbędnych informacji dotyczących śledzenia.

Gospodarka cyfrowa

Zaufanie społeczeństwa do produktów mięsnych zostało zachwiane z powodu skandali mięsnych. Wprowadzane ulepszenia, w łańcuchu logistycznym ciągnącym się aż do supermarketu, pomagają w poprawie reputacji tego sektora przemysłu. Zwłaszcza dokładne informacje o przebiegu każdego etapu przetwórstwa zapewniłyby dobry sposób śledzenia podejrzanego pochodzenia mięsa. Naukowcy, uczestniczący w finansowanym przez UE projekcie IBOS, opracowali zintegrowany system pojemnika informacyjnego, zdolnego do zapisywania danych dotyczących przetwórstwa produktu, na przykład, rejestrującego temperaturę przechowywania. Nowy pojemnik transportowy służy do wielokrotnego użytku, oraz posiada przywieszkę identyfikacyjną wprasowaną do tworzywa i pracującą w oparciu o najnowszy sposób identyfikacji przy użyciu częstotliwości radiowej. Sklepy handlu detalicznego, hurtowego oraz producenci mogą zobaczyć etapy przetwórstwa i transportu mięsa, wykorzystując do tego system zarządzania łańcuchem dostaw, także opracowany w ramach projektu IBOS. System zapewnia możliwość identyfikacji mięsa przy użyciu kodu, co oznacza całkowitą przejrzystość drogi od zakładu przetwórstwa do półki supermarketu. Przywieszka emituje sygnał, który może być odczytywany przez odbiorcę. Transponder, czyli urządzenie do odczytywania sygnałów, jak również do wysyłania sygnałów, umożliwia także zapisywanie danych podczas wymienionej drogi produktu. Na przykład, zakład pakujący produkt może dodawać odpowiednie informacje, takie jak ciężar otrzymanego mięsa oraz datę przyjęcia. System ten może także pracować z kodami kreskowymi. W celu przetestowania zintegrowanego systemu IBOS na specyficznych etapach logistycznych użyto dziewięć tysięcy pojemników informacyjnych. Podczas testów upewniono się co do optymalnego wykorzystania systemu przed rozpoczęciem wprowadzenia go na rynek. Antena transpondera pracowała zadowalająco w trudnym środowisku przetwórstwa mięsnego, charakteryzującym się niskimi temperaturami i wysoką wilgotnością. Wprowadzanie danych jest także szybsze w porównaniu z wprowadzaniem ręcznym, oraz bardziej dokładne. Nowy system eliminuje potrzebę stosowania dokumentacji papierowej, a dane są mniej narażone na zagubienie lub nieostrożność obsługi. Jest to pierwszy transponder, który może pracować w warunkach występujących w logistycznym łańcuchu łatwo psującej się żywności. Może także pracować z płynami oraz innymi rodzajami produktów żywnościowych. Zapobieganie panice związanej z jakością żywności jest sprawą istotną dla obecnych rynków, ponieważ konsumenci długo pamiętają zwłaszcza przypadki zatrucia.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania