Skip to main content

Safety and Efficacy of a New and Emerging Dental X-ray Modality

Article Category

Article available in the folowing languages:

Nowa technika rentgenowska wyzwaniem dla stomatologów

Badacze zamierzają ustalić najbezpieczniejsze i najbardziej efektywne metody stosowania komputerowej tomografii wiązki stożkowej (CBCT) – techniki obrazowania rentgenowskiego nowego typu – przez stomatologów i fizyków medycznych.

Zdrowie

Naukowcy z Wielkiej Brytanii chcą odkryć kluczowe informacje, które zapewnią bezpieczne i efektywne stosowanie CBCT z wykorzystaniem całego jej potencjału w praktyce. Ponadto planują, że na podstawie tych informacji opracują dla użytkowników CBCT wytyczne oparte na danych empirycznych. Nowa technika rentgenowska jest adresowana głównie do stomatologów i fizyków medycznych. Cele projektu "Bezpieczeństwo i skuteczność nowo powstałej stomatologicznej modalności rentgenowskiej" (Sedentexct) stanowią tego odzwierciedlenie, przy czym dodatkowym zamierzeniem jest realizacja celów bardziej globalnych: aby dostarczyć dane pod kątem tych konkretnych profesji. Dlatego uczestnicy projektu będą pracować nad ustaleniem wielkości dawki dla pacjenta w wypadku stomatologicznej CBCT, zwracając uwagę zwłaszcza na dozymetrię pediatryczną oraz bezpieczeństwo personelu stomatologicznego. Planują także przeprowadzić badania nad dokładnością diagnostyczną CBCT w kluczowych zastosowaniach w stomatologii klinicznej, posługując się metodami in vitro i metodami klinicznymi. Podobnie chcą dokonać ewaluacji ekonomicznej lub oceny opłacalności CBCT w stosunku do tradycyjnych metod obrazowania stomatologicznego. Na koniec naukowcy zamierzają opracować program kontroli jakości z uwzględnieniem stosownych narzędzi oraz sporządzić protokoły ekspozycji na promieniowanie w określonych zastosowaniach klinicznych.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania

Postępy naukowe
Gospodarka cyfrowa
Bezpieczeństwo
Zdrowie

22 Czerwca 2022