European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS
Zawartość zarchiwizowana w dniu 2024-06-18

European Virus Archive

Article Category

Article available in the following languages:

Międzynarodowa sieć bibliotek wirusa

Bezprecedensowe wysiłki zostały podjęte w celu skoordynowania metod przechowywania i dostępu do kolekcji wirusów w skali światowej. Fundusze unijne pomogły stworzyć łatwo dostępne archiwum wirusów, w którym zgromadzono dużą kolekcję w ramach globalnej sieci.

Zdrowie icon Zdrowie

Skuteczna walka z zakażeniami wirusowymi wymaga dogłębnej znajomości mechanizmów ich działania, a do tego niezbędny jest dostęp do konkretnych szczepów. W projekcie EVA (European virus archive) ustanowiono dużą sieć renomowanych ośrodków bezpiecznie przechowujących wirusy. Ciągle poszerzany katalog internetowy przyczyni się do propagowania wiedzy o kolekcji i korzystania z niej oraz ze związanych z nią produktów. W ramach projektu EVA opracowano procedury zachowania najwyższych standardów bezpieczeństwa pracy z wirusami, a odpowiednią jakość zapewniają wytyczne dotyczące najlepszych praktyk oraz audyty. Zasoby ośrodków włączonych do sieci są wykorzystywane do namnażania i długoterminowego przechowywania wirusów. Naukowcy z projektu EVA szacują, że w małych kolekcjach laboratoriów rozsianych na całym świecie znajduje się ponad 10 000 wirusów. Wiele z nich zostałoby utraconych dla nauki, gdyby nie scalenie i koordynacja zbiorów pozwalająca utworzyć kolekcję wysokiej jakości. W witrynie projektu działa przyjazny dla użytkownika katalog EVA z dostępem do baz danych, których przybywa wraz z przyłączaniem się kolejnych laboratoriów. W trakcie transportu wirusów oraz produktów pochodnych, takich jak segmenty genów, obowiązują najwyższe standardy bezpieczeństwa. Początkowo celem projektu EVA było stworzenie platformy obejmującej tylko Europę. Sieć została jednak poszerzona o wszystkie większe zbiory z całego świata. Sieć EVA rozrosła się z 9 do 27 członków z krajów Unii Europejskiej (Niemcy, Włochy, Holandia) oraz spoza niej (Chiny, Rosja, RPA i Turcja). Projekt EVA został też zintegrowany z siecią Global Outbreak Alert and Response Network działającą w ramach Światowej Organizacji Zdrowia na rzecz zwalczania chorób wirusowych w krajach rozwijających się. To umożliwi dostęp Europejskiej Sieci Badań nad Silnie Patogennymi Czynnikami (ERINHA) do silnie patogennych wirusów stwarzających zagrożenie biologiczne poziomu 4. Należą do nich wirusy Ebola i gorączki Lassa. Projekt EVA współpracuje też ze Światową Organizacją ds. Zdrowia Zwierząt (OIE), ponieważ do sieci dołączyło kilka instytucji weterynaryjnych. Sieć EVA nadal się rozrasta. W przyszłości oczekuje się, że dołączą do niej partnerzy z Australii i USA. Na stronie internetowej zamieszczane są najnowsze informacje na temat ognisk chorób wirusowych, szczególnie gdy wirus pojawia się w nowej dla siebie lokalizacji geograficznej. Laboratoria w krajach rozwijających się uzyskały tym samym dostęp do nowoczesnych ośrodków i mogą wnieść swój wkład w powiększanie puli wirusów i odczynników. Działania te powinny pomóc w bardziej skutecznym radzeniu sobie z zagrożeniem, jakie stanowią choroby wirusowe.

Słowa kluczowe

Międzynarodowy, sieć bibliotek wirusa, światowy, katalog

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania