Skip to main content
European Commission logo print header

Strategies for the eradication of bovine tuberculosis

Article Category

Article available in the following languages:

Zwalczanie zarazków gruźlicy bydlęcej

UE sfinansowała projekt, którego celem było stworzenie strategii walki z gruźlicą u bydła. Środkiem do osiągnięcia tego zamierzenia stało się lepsze poznanie sposobu przenoszenia choroby od żywicieli.

Zdrowie icon Zdrowie

Zarówno zwierzęta domowe, jak i dziko żyjące są podatne na zakażenia bakterią Mycobacterium bovis, która wywołuje gruźlicę bydlęcą (TB). Infekcja ta może mieć poważne skutki ekonomiczne ze względu na śmiertelność zwierząt i spadek produkcji. Choroba może się także przenosić na ludzi. Tym właśnie problemem zajęli się uczestnicy projektu "Strategie walki z gruźlicą bydlęcą" (TB-STEP). Walka z gruźlicą bydlęcą tradycyjnie prowadzona jest metodą badań i uboju, z różnymi skutkami. W niektórych krajach UE metoda ta okazuje się skuteczna, a w innych nie, pomimo dużych nakładów finansowych. Jednym z problemów jest obecność choroby u zwierząt dziko żyjących, na przykład borsuków w Zjednoczonym Królestwie i Irlandii czy dzików w Hiszpanii. Doustne szczepienie borsuków i dzików za pomocą Bacillus Calmette-Guérin spowodowało zmniejszenie zachorowalności u tych dwóch gatunków. Naukowcy wyizolowali także i scharakteryzowali antygeny M. bovis, uruchamiające wytwarzanie przeciwciał, które można wykorzystać w badaniach nad odpornością i nad potencjalnymi szczepionkami. Badacze opracowali nowe narzędzia służące do określania nadmiaru zwierząt dziko żyjących i monitorowania wpływu zmian w zarządzaniu na populację i wskaźniki choroby. Przeprowadzono analizę czynników ryzyka towarzyszących obecnym praktykom w zakresie zarządzania dzikimi zwierzętami w siedliskach śródziemnomorskich, szczególnie w odniesieniu do ryzyka związanego ze spożywaniem padliny i zwierząt łownych. Zbadano zróżnicowanie szczepów TB oraz dowody przenoszenia się choroby między bydłem i borsukami. Wykorzystano modele matematyczne oparte na badaniach terenowych, aby obliczyć ryzyko zachorowań na TB związane z różnymi dzikimi gatunkami. Modele te można wykorzystać do określenia skuteczności strategii walki z chorobą, w tym wrażliwości tych strategii na lokalne warunki środowiskowe. Projekt TB-STEP pomoże zatrzymać przenoszenie się TB ze zwierząt dziko żyjących na zwierzęta domowe i ludzi. Inicjatywa ta pozwoli zatem ograniczyć ubój zwierząt, chronić zdrowie ludzi i zmniejszyć straty ekonomiczne.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania