European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Bioactive resorbable scaffolds for drug delivery in bone tissue engineering

Article Category

Article available in the following languages:

Nowe odkrycia inżynierii kostnej

Opracowano nowy materiał biologiczny jako materiał zastępczy do przeszczepów kostnych. Poprzez pobudzanie wzrostu kostnego mógłby stać się nową terapią naprawczą uszkodzonych kości.

Zdrowie icon Zdrowie

Wymiana masy kostnej jest często praktykowana w celu zastąpienia tkanki uszkodzonej w wyniku urazu, choroby lub przebytej operacji. Jednak istnieją pewne ograniczenia i komplikacje związane z użyciem stosowanych obecnie terapii w zakresie przeszczepów kostnych, co oznacza, że istnieje pilna potrzeba stworzenia materiałów zastępczych dla kości. Celem projektu finansowanego ze środków UE "Bioaktywne resorbowalne rusztowania do systemów nośnikowych dla leków w inżynierii tkanki kostnej" (Bioress) było zrealizowanie tej potrzeby. Inżynieria tkanki kostnej to względnie młoda dziedzina łącząca w sobie biologię i inżynierię na rzecz wytwarzania materiałów zastępczych kości, które mogą przywracać i zachowywać funkcje ludzkiej tkanki kostnej. Większość zamienników wymaga rusztowania kostnego. Jest to trójwymiarowa (3D) struktura porowata, którą można zastosować do przeszczepu kości. Rusztowania składające się ze szkła fosforanowego stanowią atrakcyjne rozwiązanie, ponieważ są przywracalne, tj. można je rozebrać i złożyć ponownie w ludzkim ciele. Są także kompatybilne biologicznie, bioaktywne i zdolne do pobudzania wzrostu kości. Szkła fosforanowe uzyskano za pomocą tradycyjnych metod produkcji szkła, tj. topienia i hartowania. Szkieł użyto później do produkcji makroporowatych rusztowań 3D do regeneracji kostnej. Partnerzy projektu scharakteryzowali rusztowania pod kątem mikrostruktury, roszpuszczalności, bioaktywności i wytrzymałości materiałowej. Dokonali także oceny kompatybilności biologicznej w laboratorium przy użyciu komórek ludzkiego szpiku kostnego. Badanie wykazało, że komórki przywierają do rusztowania i mnożą się. Przed rozpoczęciem prób klinicznych niezbędne są dalsze działania. Jednak jeżeli zakończą się powodzeniem, wówczas kolejnym wyzwaniem będzie stworzenie zaawansowanych systemów produkcji niezbędnych do wytworzenia złożonych rusztowań przy zachowaniu kontrolowanej dystrybucji materiałów i leków do stymulacji wzrostu komórkowego.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania