Skip to main content
European Commission logo print header

Crosstalk Between Nitric and Carbon Monoxide in Suppressing the Pathogenesis of Cerebral Malaria

Article Category

Article available in the following languages:

Gazy łączą siły w walce przeciw malarii mózgowej

Zakończono badania nad potencjalną terapią w zakresie malarii mózgowej prowadzone w ramach projektu finansowanego ze środków UE.

Zdrowie icon Zdrowie

Malaria może prowadzić do rozwoju malarii mózgowej, malarii poważnego typu, która wpływa na mózg i ośrodkowy układ nerwowy. Ta gwałtownie rozwijająca się choroba mózgu, nie leczona natychmiast, może okazać się śmiertelna w ciągu 24 do 72 godzin. Malaria mózgowa występuje wtedy, gdy zainfekowane i niezainfekowane czerwone krwinki gromadzą się w maleńkich kapilarach, które dostarczają krew do mózgu. Może to spowodować uszkodzenie tych naczyń krwionośnych i zakłócić dopływ krwi, tlenu oraz składników odżywczych do mózgu. Celem projektu "Przenik między tlenkiem azotu a tlenkiem węgla w supresji patogenezy malarii mózgowej" (Gasmalaria) było zbadanie oddziaływania przekaźników gazu, cząsteczek gazowych wytwarzanych w organizmie, na patogenezę malarii mózgowej. Zbadano przede wszystkim interakcję funkcjonalną tlenku azotu (NO) i tlenku węgla (CO), jako że NO może indukować ekspresję oksygenazy hemowej 1 (HO-1), enzymu odpowiadającego za wytwarzanie CO poprzez katabolizm hemowy. Wykazano to w celu supresji malarii mózgowej u myszy. Badacze zademonstrowali, że zarówno CO, jak i NO mogą zapewnić tolerancję gospodarza przeciw zakażeniu Plasmodium. Malarię wywołuje pasożyt Plasmodium, który jest przenoszony przez samice komara Anopheles. Oznacza to, że podczas gdy przekaźniki gazowe nie zmniejszają obciążenia pasożytniczego u zakażonych osób, dają przewagę przetrwania. Zdolność NO do występowania w roli środka ochronnego zależna jest od produkcji HO-1. Ten enzym hemowy produkowany jest po aktywacji czynnika transkrypcyjnego Nrf2 (nuclear factor erythroid 2-related factor). Ten sam mechanizm obronny występuje w niedokrwistości sierpowatej. W tym przypadku produkcja HO-1 jest silnie indukowana przez obecność hemoglobiny sierpowatej w celu nadania naturalnej obrony przeciw malarii w wyniku ewolucji w obszarach dotkniętych pasożytem. W ramach projektu Gasmalaria uzyskano szczegółowe informacje na temat tego, jak u gospodarza może wystąpić tolerancja na obecność pasożyta, a także nową fascynującą możliwość będącą następstwem wschodzących terapii genowych opartych na naturalnie występujących genach.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania