Skip to main content

Mechanical power generation based on solar Thermodynamic Engines

Article Category

Article available in the folowing languages:

Przekształcanie energii słonecznej w mechaniczną

Wytwarzanie energii elektrycznej często wiąże się z przekształcaniem energii cieplnej ze źródła ciepła na energię mechaniczną, która z kolei napędza generatory elektryczne. Nowa generacja elektrowni polega na energii cieplnej zapewnianej przez Słońce, a gromadzonej za pośrednictwem kolektorów słonecznych.

Energia

Projekt "Wytwarzanie energii mechanicznej w oparciu o słoneczne silniki termodynamiczne" (Powersol) miał na celu stworzenie niedrogiej i przyjaznej środowisku technologii wytwarzania mocy do użytku w małych lub wiejskich społecznościach. Tak zwany system Powersol to termiczny system słoneczny wytwarzania mocy mechanicznej, stosowany między innymi do wytwarzania energii elektrycznej oraz odsalania wody morskiej. Badacze poddali ocenie trzy różne prototypy kolektorów słonecznych: stacjonarny kolektor płaski, stacjonarny zespolony koncentrator paraboliczny oraz jednoosiowy paraboliczny kolektor rynnowy podążający za słońcem. Zostały one zoptymalizowane do pracy w temp. 80 ºC, 150 ºC i 200 ºC. Projekt i konstrukcja eksperymentalnej elektrowni z zastosowaniem wyżej wymienionych technologii umożliwiły dalszą optymalizację parametrów obiegu termodynamicznego oraz identyfikację komponentów o niezadowalającej wydajności. Ponadto badacze stwierdzili, że zastosowanie słonecznego organicznego obiegu Rankine'a (ORC) do odsalania najlepiej sprawdza się w regionach śródziemnomorskich, biorąc pod uwagę powierzchnię pola słonecznego, koszt kapitału oraz zużycie energii. Co więcej potencjał tej technologii do zastosowania w systemach samodzielnych był szczególnie atrakcyjny w porównaniu z konwencjonalnymi oraz innymi metodami słonecznymi. W ten sposób projekt Powersol skutecznie ocenił zastosowanie energii słonecznej do wytwarzania mocy mechanicznej w regionie śródziemnomorskim, z zastosowaniem w wytwarzaniu energii elektrycznej i odsalaniu. Wyniki powinny wzmocnić zdolność krajów śródziemnomorskich do wykorzystania naturalnego promieniowania słonecznego w celu wytwarzania energii, która z kolei wywiera minimalny wpływ na środowisko naturalne; taka sytuacja jest zdecydowanie korzystna dla wszystkich.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania