European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Colloidal delivery systems for phytochemicals; Ayurveda

Article Category

Article available in the following languages:

Tradycyjna medycyna w zetknięciu z nowoczesną technologią

Europejscy naukowcy wykorzystali metody nauki o koloidach do opracowania systemu dostarczania fitochemikaliów ajurwedyjskich w celu przezwyciężenia braków w zakresie ich formowania i dostarczania.

Zdrowie icon Zdrowie

Medycyna ajurwedyjska – rodzaj medycyny alternatywnej mającej swoje źródła w Indiach – opiera się na wykorzystaniu roślin w leczeniu schorzeń. Wartość ziół w tego typu medycynie tradycyjnej oparta jest na obecności naturalnych molekuł bioaktywnych zwanych fitochemikaliami. Choć korzyści ze stosowania wielu fitochemikaliów zostały wyraźnie zademonstrowane, leki ajurwedyjskie wciąż nie są traktowane jako zaakceptowany system medyczny. Aby zająć się tą kwestią, a także wykorzystać potencjał tego typu związków w branży spożywczej i kosmetycznej, przy wsparciu ze strony UE zainicjowano projekt "Koloidalne systemy dostarczania fitochemikaliów; Ajurweda" (Ayurveda). Naukowcy skupili się na kwestii dostarczania i stabilności fitochemikaliów poprzez opracowanie nowych preparatów z użyciem biopolimerów jako materiałów nośnikowych. Dobrze znane fitochemikalia, takie jak kwercetyna, zostały przygotowane jako cząsteczki koloidalne, przy użyciu biopolimerów, takich jak szelak (żywica naturalna) i zeina (białko hydrofobowe), oraz jako materiały nośnikowe. Formowanie tych związków w zawiesinie koloidowej spowodowało poprawę ich właściwości, takich jak rozpuszczalność w wodzie, pH i fotostabilizacja, a co najważniejsze pozwoliło wzbogacić je o dodatkowe funkcje, takie jak dawkowanie kontrolowane. Interakcja koloidalna fitotochemikaliów, takich jak występujący w zielonej herbacie polifenol galusan epigallokatechiny (EGCG) z polimerami doprowadziła do utworzenia nowych mikrostruktur przydatnych w dostarczaniu składników aktywnych i zapachów. Cząsteczki koloidalne zostały także wygenerowane przez interakcję molekularną trzech fitochemikaliów, prowadząc do realizacji potencjału obniżenia stężenia lipidów. Wyniki projektu Ayurveda zademonstrowały, że zasady rządzące nauką o koloidach mogą być z powodzeniem zastosowane w systemach dostarczania produktów w oparciu o określone interakcje różnego rodzaju fitochemikaliów z materiałami nośnikowymi. Te interakcje molekularne mogą być efektywnie wykorzystywane do wprowadzenia fitochemikaliów ajurwedyjskich do branży spożywczej i farmaceutycznej.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania