Skip to main content
European Commission logo print header

Efficient Location-Aware Audio-Visual Delivery of High-Quality Content to Mobile Devices

Article Category

Article available in the following languages:

Optymalne wykorzystanie Internetu w urządzeniach mobilnych

Technologie zapewniające dostęp do bogatych treści multimedialnych znacząco podnoszą jakość codziennego życia. Naukowcy finansowani ze środków UE podjęli się opracowania sposobów na ułatwienie użytkownikom końcowym urządzeń przenośnych dostępu do wzbogaconych usług multimedialnych.

Gospodarka cyfrowa icon Gospodarka cyfrowa

Urządzenia mobilne mają zwykle ograniczone zasoby: pamięć, przepustowość połączeń sieciowych, a w szczególności moc obliczeniowa. Inne przeszkody, takie jak ograniczone możliwości graficzne oraz mechanizmy renderowania dźwięku również zawężają wybór zastosowań audiowizualnych. Usprawnienie przesyłania treści multimedialnych do tego rodzaju urządzeń było celem finansowanego przez UE projektu "Efficient location-aware audio-visual delivery of high-quality content to mobile devices" (AVID-MODE). W ramach ścisłych badań osiągnięto znaczny postęp w zakresie przetwarzania sygnałów audiowizualnych, w tym w odniesieniu do sprzętu i oprogramowania pośredniczącego dla urządzeń przenośnych. W związku z tym, dzięki innowacyjnej metodzie kodowania dźwięku, naukowcom udało się uzyskać wciągające wrażenia dźwiękowe oraz opracować niezawodny mechanizm rejestrowania dźwięku. Zdalne urządzenie odsłuchowe ułatwiło przeanalizowanie eliminowania echa akustycznego oraz redukcję szumu, aby umożliwić skuteczniejsze rejestrowanie dźwięku w hałaśliwym otoczeniu. Ponadto naukowcy poczynili znaczne postępy w korekcji dźwięku w pomieszczeniach i w samochodach w celu zapewnienia optymalnych wrażeń odsłuchowych. Poprzez dostępny w urządzeniach mobilnych moduł GPS w ramach projektu AVID-MODE usprawniono usługi dźwiękowe zależne od lokalizacji, aby umożliwić prezentowanie treści multimedialnych dostosowanych do potrzeb użytkowników w sposób interaktywny. Wśród innych usprawnień wymienić można eliminowanie zakłóceń w urządzeniach, w których stosowane jest połączenie różnych standardów, takich jak GPS, GSM, DVB-T/H czy Wi-Fi. Podjęto również prace nad optymalizacją dekodera dla standardu podstawowego H.264 oraz nad testowaniem nowego, do obsługi standardu H.265. W ramach projektu AVID-MODE zaprojektowano jednolitą platformę telewizji cyfrowej i odtwarzania multimediów, która działa na różnych platformach medialnych, w tym na urządzeniach przenośnych. Ponadto usprawniono komunikację zdalnego sterowania tymi urządzeniami. Wśród innych sukcesów projektu wymienić można opracowanie innowacyjnej metody rozpoznawania gestów dłoni, a tym samym zoptymalizowanie wydajności działania urządzeń o ograniczonej złożoności. Zintegrowanie wszystkich funkcji sterowania i wyświetlania dostępnych na nowoczesnych łodziach w urządzeniach przenośnych było zwieńczeniem zadań realizowanych w ramach projektu. Wyniki projektu wychodzą naprzeciw stale rosnącym potrzebom związanym z koniecznością zapewnienia wyższego poziomu integracji w zakresie usług dostępnych na urządzeniach mobilnych. Wysoka jakość obrazu, dźwięku i przekazu telewizyjnego zapewnia użytkownikom wyjątkowe wrażenia, a ponadto umożliwia im interakcje z treściami multimedialnymi.

Słowa kluczowe

Urządzenia mobilne, multimedia, treści multimedialne, przenośne, usługi multimedialne, audiowizualny, zależny od lokalizacji, treści wysokiej jakości, wciągające wrażenia dźwiękowe, rejestrowanie dźwięku, interaktywny, komunikacja zdalnego sterowania

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania