Skip to main content
European Commission logo print header

Autoimmune polyendocrine syndrome type I - a rare disorder of childhood as a model for autoimmunity

Article Category

Article available in the following languages:

Odszyfrowywanie mechanizmów autoimmunizacji

Rzadkie zespoły autoimmunologiczne wpływają negatywnie na jakość życia wielu Europejczyków. Jako że mechanizmy ich rozwoju nadal są słabo rozumiane, powstała europejska sieć, której zadaniem było rzucenie światła na te rzadkie zaburzenia.

Zdrowie icon Zdrowie

Autoimmunologiczny zespół niedoczynności wielogruczołowej typu 1 (APS-1) to rzadkie zaburzenie dziedziczne układu odpornościowego, które wpływa zarówno na tkanki gruczołowe, jak i niegruczołowe. Przyczyną tego zaburzenia są mutacje w genu regulatora autoimmunologicznego (AIRE). Ten gen odpowiada za kodowanie domniemanego czynnika transkrypcji w rdzeniowych komórkach nabłonkowych grasicy. W związku z tym, że APS-1 posiada podobną charakterystykę, co powszechne zaburzenia autoimmunologiczne, takie jak cukrzyca typu 1, zapalenie tarczycy Hashimoto, autoimmunologiczna przedwczesna niewydolność jajników czy choroba Addisona, okazało się nieocenionym systemem modelowym w próbie zrozumienia reakcji autoimmunologicznych. W ramach finansowanego przez UE projektu "Autoimmunologiczny zespół niedoczynności wielogruczołowej typu 1 – rzadkie zaburzenie dziecięce jako model autoimmunizacji" (Euraps) siły połączyli czołowi specjaliści w dziedzinie chorób autoimmunologicznych z trzech kontynentów: Azji, Australii i Europy. Konsorcjum skupiło się przede wszystkim na rzadkim zaburzeniu dziedzicznym APS-1 jako systemie modelowym chorób autoimmunologicznych. Efektywna i pomyślna współpraca partnerów projektu Euraps pozwoliła zmierzyć się z wieloma przeszkodami w tym obszarze. Co więcej, udało się znacząco zwiększyć świadomość wśród europejskich klinicystów na temat wczesnego diagnozowania i prognozowania, a także zaplanowano nowe strategie terapeutyczne. Wiedza zgromadzona w ciągu trzech lat realizacji projektu Euraps została rozpowszechniona wśród zainteresowanych stron poprzez publikację artykułów naukowych w wielu liczących się czasopismach. Uczestnikom sieci Euraps udało się zrealizować wszystkie założone cele, propagując APS-1 jako ważny i efektywny model do dokładniejszego badania autoimmunizacji. Zrozumienie mechanizmu rozwoju autoimmunizacji u ludzi przyczyni się do odkrycia nowych celów dla leków, a w dalszej kolejności do stworzenia nowych metod leczenia.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania