Skip to main content

Article Category

Article available in the folowing languages:

Przełamanie cyklu odporności na antybiotyki

Duża klasa bakterii antybiotykoodpornych odpowiadających za zagrażające życiu infekcje wkrótce napotka równych sobie przeciwników. Naukowcy opracowują metody produkcji na skalę przemysłową leku, który może okazać się odpowiednikiem penicyliny XXI wieku.

Zdrowie

W 1928 r. Alexander Fleming dokonał odkrycia, które zmieniło bieg wydarzeń, ocaliło bowiem niezliczoną liczbę ludzkich istnień od zakażeń dziś uznawanych za nieszkodliwe. Fleming nazwę wyizolowanej substancji zaczerpnął od pleśni Penicillium. Penicylina okazała się bardzo silnie działającym środkiem do zwalczania infekcji. Jej odkrycie zapoczątkowało także rozwój przemysłu farmaceutycznego i poszukiwania nowych antybiotyków (substancji pochodzących od mikroorganizmów wykorzystywanych do leczenia infekcji bakteryjnych) do walki z niektórymi z najbardziej śmiertelnych chorób na świecie. W ostatnich latach nadmierne zażywanie antybiotyków spowodowało drastyczne przyspieszenie rozwoju odpornych na nie szczepów bakterii, podczas gdy w samym rozwoju nowych antybiotyków zaobserwowano spadek, który utrudnia leczenie zagrażających życiu infekcji. Nowy antybiotyk zwany lantybiotykiem NAI-107 wykazuje ogromny potencjał w zwalczaniu szerokiego spektrum tego rodzaju infekcji (wywołanych wielolekoodpornymi patogenami gram-dodatnimi). Obecnie prowadzone są testy toksykologiczne w ramach pierwszej fazy prób klinicznych. Jednak sukces leku w zwalczaniu infekcji będzie zależał nie tylko od jego skuteczności i siły działania, ale od możliwości dostarczania dużych ilości wysokiej jakości produktu. Środek ten nie zda się na wiele, jeżeli nie będzie możliwa jego masowa produkcja. Europejskie konsorcjum kierowane przez włoskie małe przedsiębiorstwo (MŚP) opracowuje NAI-107 dzięki finansowaniu ze środków UE w ramach projektu "Produkcja lantybiotyku: technologia, optymalizacja i usprawniony proces" (Laptop). NAI-107 produkowany jest przez bakterię Microbispora sp. Główną przeszkodą jest to, że lek nie może być syntetyzowany chemicznie. Zapewnienie wystarczających zasobów wymaga solidnych procesów fermentacji bakteryjnej i regeneracji. Wygenerowano wstępną sekwencję genomu bakterii Microbispora i scharakteryzowano interakcję kompleksu NAI-107 z jego celem. Identyfikacja głównych czynników prowadzących do solidnej produkcji pozwoliła opracować ulepszony nośnik dla potrzeb produkcji na skalę przemysłową ("pożywkę" niezbędną do wyhodowania bakterii i doprowadzenia do produkcji NAI-107). Badania nad odzyskiwaniem i dalszym przetwarzaniem wyprodukowanego środka NAI-107 są obecnie realizowane. Opracowanie przez zespół Laptop obiecującego nowego antybiotyku przeciw zagrażającym życiu odpornym bakteriom może mieć równie wielki wpływ na ludzkie zdrowie, co penicylina blisko 100 lat temu.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania