Skip to main content

Article Category

Story

Article available in the folowing languages:

Historie sukcesu RTD - Badanie białek zawartych w nasionach łubinu w kontekście walki z otyłością cukrzycową i uczuleniami na pokarm

Cukrzyca oraz otyłość cukrzycowa przybrały rozmiary globalnej epidemii i stanowią coraz większy problem, między innymi ze względu na powiązane z nimi komplikacje zdrowotne. Odkrycie naturalnych metod walki z tymi chorobami mogłoby przynieść korzyści milionom ludzi, jednocześnie zmniejszając koszty opieki zdrowotnej. Dlatego uczestnicy finansowanego przez UE projektu badają potencjał zdrowotny białek znajdujących się w ziarnach roślin tradycyjne uprawianych w basenie Morza Śródziemnego.

Zdrowie

Powyższe białka (beta-konglutyny) można znaleźć w nasionach łubinu wąskolistnego (Lupinus angustifolius). Członkowie multidyscyplinarnego zespołu, uczestniczącego w finansowanym przez UE projekcie LUPIN-Challenge, wierzą, że białka te mogą pomóc zapobiegać cukrzycy I otyłości, a także innym problemom związanym z uczuleniem na jedzenie. Potencjalne korzyści związane z tym trzyletnim projektem są ogromne. Zbadanie sekretów powyższych białek może stanowić pierwszy krok na drodze do opracowania alternatywnej, bogatej w łubin żywności, pozytywnie wpływającej na stan zdrowia konsumentów, a także do znacznego ulepszenia badań klinicznych dotyczących alergii pokarmowych. Naturalne podejście do cukrzycy "Powyższe badania są częścią programu dotyczącego identyfikowania kluczowych genów (jednostek dziedziczenia u organizmów żywych) obecnych w białkach zapasowych łubinu ('seed storage protein' - SSP), a część uzyskanych wyników została już opublikowana", tłumaczy Dr José C. Jiménez-López, naukowiec uczestniczący w projekcie. "Celem projektu LUPIN-Challenge jest zdobycie nowej wiedzy na temat roli komórkowej tych białek oraz mechanizmów, dzięki którym białka łubinu zwiększają wrażliwość na działanie insuliny i/lub zmniejszają apetyt”. Wrażliwość na insulinę dotyczy osób, które potrzebują normalnych lub niskich dawek tego hormonu w procesie metabolizmu glukozy. W perspektywie długoterminowej powyższa wiedza może pomóc opracować bazujące na łubinie, zdrowe produkty żywnościowe, ułatwiające walkę z globalną epidemią cukrzycy I otyłości. Europejskie Towarzystwo Badań nad Otyłością ('European Association for the Study of Obesity') szacuje, że w ciągu najbliższej dekady liczba dzieci dotkniętych nadwagą wzrośnie na całym świecie do 20 milionów, z czego 5 milionów będzie cierpieć na otyłość. Jedną z przyczyn innowacyjności projektu LUPIN-Challenge jest to, że dotychczas przeprowadzono niewiele badań na temat korzyści medycznych płynących ze stosowania roślinnych SSP, wiadomo natomiast, że białka te wywołują efekt antyhiperglicemiczny, ułatwiający zwalczanie cukrzycy typu 2. Dr Jiménez-López twierdzi, że białka zawarte w nasionach łubinu mogą się okazać nowatorskim, skutecznym I niedrogim rozwiązaniem, które pozwoli stawić czoła najdroższej z dotychczasowych, globalnych epidemii. Walka z uczuleniem na żywność Uczestnicy projektu badają ponadto molekularne właściwości beta-konglutyny łubinu w kontekście uczulenia na pożywienie. Długoterminowym celem tych badań jest zastosowanie zdobytej dzięki nim wiedzy w zapobieganiu, diagnozowaniu I leczeniu alergii pokarmowych. Podobnie jak ma to miejsce w przypadku wielu warzyw, białka zawarte w nasionach łubinu mogą potencjalnie przyczyniać się do rozwoju alergii. Powszechność alergii pokarmowych jest zróżnicowana w zależności od kraju, jednak najczęściej na uczulenia cierpią dzieci w wieku od 0 do 14 lat. Alergie pokarmowe dotykają ponad jedną czwartą (26 %) światowej populacji. Jednak jak dotychczas przeprowadzono jedynie kilka wstępnych badań dotyczących wpływu białek zawartych w nasionach łubinu na uczulenia. "Pozyskanie wiedzy na temat alergiczności ziaren łubinu pozwoli opracować lepsze próby kliniczne, usprawnić diagnozowanie uczuleń oraz uprawiać odmiany łubinu wywołujące mniej alergii”, twierdzi dr Jiménez-López. "Natomiast patrząc z perspektywy bardziej długoterminowej, niż ten trzyletni projekt, opracowanie oraz komercjalizacja opatentowanych zestawów diagnostycznych oraz szczepionek przeciwalergicznych, bazujących na wynikach projektu, może przynieść istotne korzyści ekonomiczne I społeczne". Inicjatywa LUPIN-Challenge przyniesie prawdopodobnie korzyści, które sięgną znacznie dalej, niż trzyletni okres prac badawczych. Ten ekscytujący projekt może się okazać istotnym katalizatorem zmian. Obecnie łubin nie jest powszechnie uprawiany w Europie, jednak wspólnie z multidyscyplinarnym zespołem projektowym dr Jiménez-López ma nadzieję udowodnić, że roślina ta posiada duży potencjał. Chociaż niezbędne są dalsze prace nad odpowiednią uprawą kultywarów, z myślą o produkcji żywności, łubin z pewnością posiada duży potencjał. - Pełna nazwa projektu: Characterization of Lupin B-Conglutin Seed Proteins with a Focus on Health Benefits and their Role in Allergenicity - Akronim projektu: LUPIN-Challenge - strona internetowa Uniwersytetu Australii Zachodniej ('University of Western Australia'), strona interntowa Hiszpańskiej rady ds. Badań Naukowcy ('Spanish National Research Council') - Numer referencyjny projektu: 301550 - Nazwa/kraj pochodzenia koordynatora projektu: Uniwersytet Australii Zachodniej ('University of Western Australia'), Instytut Rolnictwa ('Institute of Agriculture'), Australia oraz Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Cientificas, CSIC (Hiszpania) - Data rozpoczęcia/zakończenia projektu: Od sierpnia 2012 do lipca 2015