Skip to main content

Knowledge-based Sustainable Management for Europe's Seas

Article Category

Article available in the folowing languages:

Radykalna zmiana zarządzania morzami przez UE

Zmiana klimatu i ludzka działalność na morzach spowodowały poważne obciążenie środowiskowe dla mórz Europy. Aby wspomóc zarządzanie tymi presjami i uzyskać równowagę między rozwojem gospodarczym, a ochroną ekosystemu potrzebne są konkretne rozwiązania naukowe.

Zmiana klimatu i środowisko

Morza Bałtyckie, Czarne i Śródziemne oraz Ocean Atlantycki wymagają zarządzania w sposób uwzgledniający warunki lądowe, powietrzne, wodne oraz potrzeby wszystkich żywych stworzeń. Uwzględnia to również potrzeby ludzi, ich aktywność oraz instytucje. Aby stworzyć naukowe podstawy tego "ekosystemowego podejścia" do polityk morskich UE finansuje projekt Knowseas ("Knowledge-based sustainable management for Europe's seas"). Pierwszym krokiem zmierzającym do wdrożenia podejścia ekosystemowego jest poznanie poglądów ludzi na ich rolę w środowisku morskim. W tym celu przeprowadzono badanie w oparciu o kwestionariusz, który został już opublikowany jako podsumowanie polityki. Projekt zajmuje się również badaniem skutków wystąpienia skrajnych zjawisk w morzach europejskich oraz sposobami ograniczenia eutrofizacji (nadmiernego rozrostu roślinności spowodowanego nadmierną ilością substancji odżywczych) w Morzu Bałtyckim. Ustalono, że zmiany zachodzące w oceanach są często spowodowane zmianami klimatu i temperatury wody, które równie dobrze mogą wykraczać poza możliwości kontroli poprzez polityki morskie. Innym obszarem zainteresowania są skutki rybołówstwa, transportu, energii dla potrzeb akwakultury, jakości wody oraz rekreacji na morzach. Informacje te pomogą naukowcom zbilansować środowiskowe koszty degradacji z gospodarczymi korzyściami wynikającymi z towarów i usług dostarczanych przez te ekosystemy. Projekt ten określił również potencjalne konflikty i sojusze, które mogą zaistnieć między strukturami sprawującymi rządy na morzach w celu bezproblemowego wdrożenia tej polityki w przyszłości. Ponadto opracowano narzędzie umożliwiające zainteresowanym stronom skuteczną komunikację z decydentami. Osiągnięcia te skonsolidowały wysiłki UE zmierzające do opracowania holistycznej strategii zarządzania obejmującej zarówno ludzi, jak i utrzymujące ich ekosystemy.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania