Skip to main content

Development of a low cost, low power consumption system for manufacturing ozonised fluid ice for fishing, via an absorption system

Article Category

Article available in the folowing languages:

Pokładowe wytwornice lodu dla małych kutrów

W rybołówstwie wykorzystuje się lód do konserwacji świeżych ryb podczas transportu. Finansowany ze środków UE zespół badawczy zbudował kompaktową i wydajną wytwornicę lodu dla małych kutrów rybackich, dzięki czemu nie muszą one trzymać się blisko portu w celu uzupełniania zapasów lodu.

Technologie przemysłowe

Pokładowe wytwornice lodu są stosowane przede wszystkim na dużych kutrach, a mniejsze jednostki są skazane na korzystanie z maszyn portowych. Europejscy badacze biorący udział w projekcie "Budowa taniego, energooszczędnego systemu do produkcji ozonowanego lodu płynnego dla rybołówstwa poprzez system absorpcyjny" (ICEMAKER) postanowili skonstruować podobny system, nadający się do użytku na małych kutrach. System ICEMAKER wytwarza tzw. Lód płynny zamiast lodu konwencjonalnego I eliminuje konieczność dezynfekowania wody dzięki procesowi wstępnego pokładowego oczyszczania wody morskiej ozonem. Ponadto dzięki procesowi absorpcji wykorzystuje on ciepło z silnika kutra. małe rozmiary I wykorzystanie ciepła z silnika statku pozwoliło na znaczne obniżenie zużycia energii. Dokładana analiza jakości ryb wykazała brak uszkodzeń skóry zwierząt spowodowanych ozonowaniem czy użyciem płynnego lodu. tym samym projekt Icemaker dostarczył nowej kompaktowej, energooszczędnej I niskokosztowej wytwornicy lodu dla małych I średnich kutrów, dając im większą elastyczność, jeśli chodzi o miejsca połowów. System może znaleźć zastosowanie także w wielu innych branżach. Zastosowanie wyników projektu powinno przyczynić się do poprawy konkurencyjności mniejszych kutrów I zwiększenia liczby odmian ryb, jakie mogą one dostarczać.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania