CORDIS
Wyniki badań wspieranych przez UE

CORDIS

Polski PL

Policies for Research and Innovation in Small Member States to advance the European Research Area

Informacje na temat projektu

Identyfikator umowy o grant: 234474

Status

Projekt zamknięty

 • Data rozpoczęcia

  1 Czerwca 2009

 • Data zakończenia

  30 Września 2011

Finansowanie w ramach:

FP7-COH

 • Całkowity budżet:

  € 1 125 924,80

 • Wkład UE

  € 1 008 328,53

Koordynowany przez:

OFFICE OF THE PRIME MINISTER

Polski PL

Wspieranie badań w mniejszych krajach europejskich

Dzięki wsparciu wymiany badawczej między małymi i większymi krajami UE, pewna dynamiczna inicjatywa pomaga rozwijać innowacyjność i Europejską Przestrzeń Badawczą (EPB).

Zdrowie
© Thinkstock

Większe kraje Europy szczycą się olbrzymim potencjałem badawczym, natomiast mniejsze państwa mogą skorzystać ze wsparcia UE w celu rozwijania własnego potencjału w tym zakresie. Uczestnicy finansowanego ze środków UE projektu ERA-PRISM ("Policies for research and innovation in small Member States to advance the European Research Area") analizowali możliwości wspierania badań w państwach europejskich o populacji poniżej 2,5 mln mieszkańców. W inicjatywie wzięły udział Estonia, Cypr, Łotwa, Luksemburg, Malta i Słowenia, a także Islandia, jako kraj spoza UE. Aby umocnić rolę tych małych krajów w EPB, utworzono sieć ERA-PRISM, której zadaniem jest wspieranie wymiany wiedzy z większymi państwami UE. Głównym celem projektu było opracowanie i zwiększenie wykorzystania wskaźników badań i innowacji (R&I) umożliwiających porównywanie i udoskonalanie stosowanych instrumentów politycznych w mniejszych krajach. Chodzi tu o gromadzenie i przetwarzanie danych R&I, przeprowadzenie ankiet wśród prawodawców na temat sposobów korzystania z tych wskaźników oraz organizację warsztatów poświęconych dialogowi politycznemu. W ramach tych prac przeprowadzono też analizę liczby publikacji i patentów powstających w każdym z małych państw. Innym ważnym elementem projektu było usprawnienie zamówień publicznych, w taki sposób, by pobudzić działalność badawczo-rozwojową. Badacze analizowali w jaki sposób instytucje państwowe kupują za pieniądze podatników towary i usługi mające wspierać innowacje oraz jak skutecznie stosować procedury przetargowe w mniejszych krajach. Równie ważne były działania na rzecz zrównoważenia systemów finansowania – wymagało to przeprowadzenia analizy porównawczej systemów finansowania R&I w małych państwach. Uczestnicy projektu zidentyfikowali luki w systemach finansowania i zbadali koordynowanie polityki wspólnie z większymi krajami. Ogólnie rzecz biorąc, projekt pomógł mniejszym krajom w czerpaniu doświadczeń w zakresie R&I od większych państw. Zacieśniono także współpracę dwustronną oraz tradycyjne więzi badawcze (np. Cypr i Grecja, Łotwa i Litwa, Luksemburg i Francja oraz Niemcy). W ramach ERA-PRISM nakreślono także szereg działań z zakresu współpracy i strategii, w tym nowe podejścia do tworzenia i realizacji polityk, które również przyczynią się do rozwoju R&I. Wyniki projektu rozpowszechniano podczas dynamicznych spotkań w krajach uczestniczących, a także za pośrednictwem prezentacji podczas konferencji i forów politycznych. Projekt skutecznie zachęca rządy małych krajów do rozwijania potencjału badawczego oraz wspiera EPB na wiele interesujących sposobów. To dopiero początek dokonań małych krajów europejskich w zakresie badań i innowacji.

Informacje na temat projektu

Identyfikator umowy o grant: 234474

Status

Projekt zamknięty

 • Data rozpoczęcia

  1 Czerwca 2009

 • Data zakończenia

  30 Września 2011

Finansowanie w ramach:

FP7-COH

 • Całkowity budżet:

  € 1 125 924,80

 • Wkład UE

  € 1 008 328,53

Koordynowany przez:

OFFICE OF THE PRIME MINISTER