Skip to main content
European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Creating Organisational Structures for Meaningful science education through Open Schooling for all

Opis projektu

Nauczanie przedmiotów ścisłych w sposób, który ma sens

Doświadczenie nauki przedmiotów ścisłych w sposób, który ma sens, wykracza poza ściany klas i szkół. W ramach finansowanego ze środków UE projektu COSMOS zostaną zawiązane nowe partnerstwa obejmujące społeczności, które będą wspierały naukę przedmiotów ścisłych z myślą o wszystkich obywatelach. Celem projektu jest zachęcenie szkół i społeczności do współdziałania poza kontekstem szkolnym. Mówiąc dokładniej, zespół będzie wspierał zakładanie wspólnot praktyków, w skład których będą wchodziły osoby świadczące usługi kształcenia pozaformalnego i nieformalnego, przedsiębiorcy, rodziny i inne zainteresowane strony. Projekt wzmocni ponadto już istniejące struktury organizacyjne w szkołach lub wdroży nowe, których celem będzie angażowanie wszystkich podmiotów społecznych oraz rozbudzanie u uczniów zainteresowania nauką i karierą naukową. Badacze nawiążą ścisłą współpracę z nauczycielami przedmiotów ścisłych, otwierając przed nimi możliwości rozwoju zawodowego i budowania potencjału.

Cel

COSMOS (Creating Organisational Structures for Meaningful science education through Open Schooling for all) uses socio-scientific inquiry-based learning (SSIBL) as a pedagogical means for opening up schools to their communities through a transformation process, aiming to create new partnerships within communities that can foster science education for all citizens, irrespective of gender, ethnicity or cultural background. To transform and open schools from an 'inwards' to an 'outwards' mode of engagement in, with and for their communities, our open schooling approach is unique in combining key pivotal elements of innovative constructivist pedagogy, teacher education, and transforming school organisational culture.
We will (a) establish Core ORganisational structures for Promoting Open Schooling (CORPOS) in primary and secondary schools to facilitate community engagement. CORPOS will (b) support the creation of Communities of Practice (CoP), which include non-formal and informal education providers, enterprises, families, other stakeholders. The CoP will engage in SSIBL focusing on relevant socio-scientific issues, ensure engagement of all societal actors, and create significant life experiences, enhancing students' interest in science and science careers. We will (c) ensure the viability and sustainability of open schools by working closely with science teachers, stakeholders and school leadership, offering teacher professional development, supporting networking and collaboration and capacity building.
The COSMOS consortium (12 partners, 7 countries) provides transdisciplinary cooperation and expertise in non-formal and formal science education, science teacher education, educational organisation and leadership, and strong societal links within communities, all of which warrant the successful implementation of COSMOS. The resulting tools, policy briefs and roadmaps will be used by schools across Europe further impacting communities through science education.

Zaproszenie do składania wniosków

H2020-SwafS-2018-2020

Zobacz inne projekty w ramach tego zaproszenia

Szczegółowe działanie

H2020-SwafS-2020-2-two-stage

Koordynator

UNIVERSITEIT UTRECHT
Wkład UE netto
€ 421 250,00
Adres
HEIDELBERGLAAN 8
3584 CS Utrecht
Niderlandy

Zobacz na mapie

Region
West-Nederland Utrecht Utrecht
Rodzaj działalności
Higher or Secondary Education Establishments
Linki
Koszt całkowity
€ 421 250,00

Uczestnicy (11)