Skip to main content
European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

AMBIent Temperature AnaeROBIC Treatment of Municipal Sewage Wastewater

Opis projektu

Innowacyjna technologia oczyszczania ścieków

Fermentacja beztlenowa jest innowacyjnym procesem uzdatniania ścieków komunalnych w temperaturze otoczenia. Uczestnicy finansowanego przez UE projektu AMBI-ROBIC chcą wprowadzić do użycia opatentowany proces, w którym drobnoustroje psychrofilne (zimnolubne) rozkładają zanieczyszczenia ze ścieków i przekształcają je w odnawialny biogaz. Pozwala to na bardzo skuteczne usuwanie zanieczyszczeń podczas pierwszego i wtórnego uzdatniania ścieków, a także na zredukowanie zużycia energii elektrycznej o ponad 80 % w stosunku do konkurencyjnych rozwiązań, wyprodukowanie pierwszorzędnego biogazu do stosowania w ogrzewaniu, zasilaniu, ogniwach paliwowych i napędach pojazdów oraz na ograniczenie emisji dwutlenku węgla o 88 %. Technologia ta pozwala wyeliminować produkcję osadu organicznego, obniżając koszty transportu i utylizacji osadu ściekowego. Projekt przyczyni się do realizacji celów europejskiej strategii Zielonego Ładu dotyczących ograniczenia zmiany klimatu i ukierunkowania przemysłu na czystą gospodarkę o obiegu zamkniętym.

Cel

Introducing a breakthrough product innovation, AMBI-ROBIC®, a disruptive Anaerobic Digestion process. For the first time, this technology can be used to treat municipal sewage wastewater at ambient temperatures. In this patent-protected process, unique psychrophilic (cold-loving) microbes’ breakdown and convert pollutants in the sewage to renewable biogas enabling the process to perform at ambient wastewater temperatures. (ambient definition: environmental conditions, existing in the surrounding area).

The AMBI-ROBIC® innovation offers many benefits for municipal utilities, driven to change by regulatory drivers – EU UWWTD mandates high-quality treatment and the new European Green Deal will mandate further dramatic reductions in carbon emissions.
• High treatment efficiency in terms of pollutant removal at the primary/secondary treatment stage;
• >80% less electricity consumed compared with the competition;
• No organic sludge production: Reduction in sewage sludge transportation & disposal costs;
• High-quality biogas by-product: 100% available for heat, power, fuel cell or vehicle fuel generation;
• Carbon Impact: 88% less carbon emissions than competition;
If implemented across 10% of the EU’s sewage treatment plants, the carbon impact would be equivalent to 282,000 cars removed from our roads.

The proposal addresses the following Green Deal goals:
• Increasing the EU’s climate mitigation and/or adaptation ambition
• Transitioning of industry to a clean and/or circular economy (including waste prevention and/or recycling)
• Preserving and restoring ecosystems and biodiversity
• Realising a zero-pollution ambition and a toxic-free environment

The overall result is an urgency within the municipal wastewater industry to change, adopting innovative low carbon and low energy treatment methods to achieve stricter environmental pollution control standards and meet climate change and carbon emission reduction regulations. AMBI-ROBIC® addresses these challenges.

Zaproszenie do składania wniosków

H2020-EIC-SMEInst-2018-2020

Zobacz inne projekty w ramach tego zaproszenia

Szczegółowe działanie

H2020-EIC-SMEInst-2018-2020-4

Koordynator

NVP ENERGY LIMITED
Wkład UE netto
€ 1 570 037,00
Adres
POST BOX 4, BLOCK 4, MARLINSTOWN OFFICE PARK, DUBLIN ROAD
Mullingar, Co. Westmeath
Irlandia

Zobacz na mapie

MŚP

Organizacja określiła się jako MŚP (firma z sektora małych i średnich przedsiębiorstw) w czasie podpisania umowy o grant.

Tak
Region
Ireland Eastern and Midland Midland
Rodzaj działalności
Private for-profit entities (excluding Higher or Secondary Education Establishments)
Linki
Koszt całkowity
€ 2 242 910,00