Skip to main content
European Commission logo print header

When Accessibility Becomes Performance: Sign Language Interpreting in Music and Live Concerts as Performative Rewriting

Opis projektu

Tłumaczenia na język migowy podczas wydarzeń muzycznych

Głusi (użytkownicy języka migowego) oraz osoby niedosłyszące, których pierwszym językiem jest język angielski i które potrafią czytać z ruchu warg lub używają aparatów słuchowych, stanowią w naszych społeczeństwach mniejszość, której potrzeby są często niedostrzegane i ignorowane. Tłumaczenie na język migowy jest specyficzną praktyką, która sprzyja integracji społecznej. Finansowany ze środków Unii Europejskiej projekt WABP skupi się na tłumaczeniach na język migowy w muzyce, co pozwoli osobom g/Głuchym i niedosłyszącym na uczestnictwo w wydarzeniach muzycznych. Badacze skupią się przede wszystkim na badaniach pracy tłumaczy języka migowego-wykonawców, którzy przekładają piosenki i koncerty na język migowy. Projekt ma na celu ustalenie, w jaki sposób tłumacze-artyści włączają do przekładu niewerbalne elementy utworów, takich jak rytm czy barwa głosu. Projekt WABP przyniesie również korzyści tłumaczom języka migowego.

Cel

The aim of the WABP project is to analyse the work of sign language interpreters-performers who translate a hearing-centric music world into a visual one by transposing songs and live concerts into sign language. WABP seeks to identify ways in which interpreters-performers embody nonverbal elements of a text (rhythm, timbre, etc.), which I call “patterns of performativity”. The findings of the project will inform the training of future sign language interpreters who wish to specialise in this specific translation practice, thus contributing to an increased participation of the D/deaf and hard-of-hearing, one of the most under-served minorities, in the arts. While in audio-visual translation Accessibility is a prolific area of research, no Translation Studies scholar has yet analysed sign language interpreting in music, both as an actual performance and as a translation practice, to allow D/deaf and hard-of-hearing to experience the multiplicity of the semiotic signs in songs and music performance events. WABP addresses this gap in the scholarship, and will thus contribute to the advancement of Translation Studies. Working across disciplines, I will identify patterns of performativity which enable interpreters-performers to translate music into an entirely visual art form fully accessible to the D/deaf and hard-of-hearing people, in the awareness that it takes a hearing Theatre Translation scholar to identify patterns of performativity, but only the D/deaf community can decide if those patterns meet their needs in relation to entertainment activities such as music and concert attendance. WABP will be therefore carried out in collaboration with the local D/deaf community to ensure that the project findings will increase Translation Studies scholars' understanding of what constitutes equal access to and full enjoyment of music and music performance events for the D/deaf and hard-of-hearing people.

System finansowania

MSCA-IF-EF-ST - Standard EF

Koordynator

CARDIFF UNIVERSITY
Wkład UE netto
€ 224 933,76
Adres
Newport road 30 36
CF24 0DE Cardiff
Zjednoczone Królestwo

Zobacz na mapie

Region
Wales East Wales Cardiff and Vale of Glamorgan
Rodzaj działalności
Higher or Secondary Education Establishments
Linki
Środki z innych źródeł
€ 0,00