Skip to main content
European Commission logo print header

Stories of multilingualism: Connecting families and schools through visual narratives

Opis projektu

Powiązanie wielojęzyczności w domu i w szkole

Współcześnie wiele dzieci dorasta w kontakcie z dwoma lub większą liczbą języków. Choć wielojęzyczność w domu stała się rzeczywistością dla wielu uczniów, szkoły tylko w niewielkim stopniu skupiają się na rozwoju wielojęzyczności dzieci podczas opracowywania polityki językowej i sposobu nauczania. Zespół finansowanego przez UE projektu Co-lingual-S poszuka rozwiązania dla tego rozdźwięku między domowym i szkolnym podejściem do wielojęzyczności. W ramach projektu stosowane są innowacyjne metody wizualne, aby zrozumieć życie rodziny wielojęzycznej i rozwijać dydaktykę wielojęzyczności w szkołach. Badacze projektują wielojęzyczne zbiory opowiadań oparte na wywiadach półstrukturalnych, portretach językowych, rysunkach i opowieściach wywiedzionych ze zdjęć członków rodziny. Zbiory te posłużą nauczycielom do opracowania odpowiednich praktyk. Ogólnym celem jest zrozumienie doświadczania wielojęzyczności w domu i wspieranie nauczycieli w rozwijaniu dydaktyki na rzecz wielojęzyczności, która będzie sprzyjać rozwojowi dzieci wielojęzycznych. W ten sposób projekt pomoże zbliżyć szkoły i rodziny.

Cel

Co-lingual-S tackles a well-documented disconnect between family- and school language policies regarding multilingualism by applying innovative visual methods to understand multilingual family life, and develop multilingual pedagogies in schools. Co-lingual-S sets out to 1) understand how family members’ intersected identities (such as the interplay between gender, language and migration status) shapes family roles and actions in creating family language policies, 2) develop multilingual pedagogies with teachers by using multilingual storybooks that feature stories collected from families, and 3) understand how visual-narrative methods can serve as means to connect the worlds of families and schools. Study 1 collects semi-structured interviews, language portraits, drawings and photo-elicited narratives from family members. Family narratives are collaboratively re-created in the format of multilingual storybooks. In Study 2, teachers develop practices using these storybooks. Photo-elicited interviews and language portraits are also collected from teachers, and their practices are observed. The aim of Study 2 is to investigate teachers’ intersectional experience (such as gender, language repertoires, attitudes and pedagogical skills in multilingualism) in relation to what kind of practices they develop using the Co-Lingual-S books, and their potential impact on school language policy. Co-lingual-S this way pioneers a novel design that directly connects families and schools, and facilitates becoming ‘colinguals’ . It applies an interdisciplinary approach bridging sociology of families, sociolinguistics and education/teacher education. The outcomes advance the field of family- and school language policies by applying intersectional theory and visual methods. The findings are expected to cover the knowledge gap of the role of intersected identities in family- and school contexts regarding multilingualism, and support teachers to develop multilingual pedagogies.

Koordynator

KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN
Wkład UE netto
€ 166 320,00
Adres
OUDE MARKT 13
3000 Leuven
Belgia

Zobacz na mapie

Region
Vlaams Gewest Prov. Vlaams-Brabant Arr. Leuven
Rodzaj działalności
Higher or Secondary Education Establishments
Linki
Koszt całkowity
€ 166 320,00