European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Bayesian inference and model selection for stochastic epidemics

Opis projektu

Nowe statystyki epidemiologiczne: lekcje płynące z pandemii COVID-19

Pandemia SARS-Cov-2 pokazała, jak ważna jest szybka identyfikacja ognisk wirusa i stosowanie optymalnych strategii zwalczania choroby. W ramach finansowanego przez UE projektu BERNADETTE prowadzone są prace nad nową metodologią statystyczną na potrzeby modelowania chorób zakaźnych, takich jak COVID-19. Prace te mają pomóc naukowcom w zrozumieniu różnych aspektów choroby i ilościowym określeniu efektów interwencji niefarmakologicznych. Ponadto uczeni zbadają skutki społeczno-gospodarcze różnych strategii reagowania na epidemie chorób ludzkich i dostarczą informacji wspierających proces podejmowania decyzji. Zastosowanie tego modelu przyczyni się do poprawy polityki zdrowia publicznego i przygotowania na pandemie w Europie i na świecie.

Cel

The ultimate goal of this Fellowship, titled “Bayesian infEReNce And moDel sElecTion for sTochastic Epidemics” (BERNADETTE), is to train a talented researcher through a research project focused on the development of novel statistical methodology for the modeling of infectious diseases like COVID-19. The success of the interdisciplinary project will lead to a number of multidisciplinary innovations in epidemiology, Public Health policy and statistics, which will contribute to the timely identification of optimal disease control strategies. The Fellow – Dr. Lampros Bouranis – will be trained in the fields of statistics and epidemiology, receiving access to a unique training experience at the host – Department of Statistics, Athens University of Economics and Business (AUEB) – and co-hosts. The BERNADETTE outputs will be relevant to healthcare and the EU Epidemic intelligence, by: i) offering novel statistical methodology for the analysis of COVID-19 outbreak data and the description of a number of aspects of the underlying infection pathway of the disease, ii) quantifying the effect of non-pharmaceutical interventions based on an epidemic model, iii) allowing for the forecasting of future case number scenarios, iv) contributing in the assessment of the socio-economic impact of different response strategies for human epidemics in Europe in order to improve European preparedness planning and support decision-making in the framework of national epidemic preparedness plans. The BERNADETTE outputs will contribute to the enhancement of EU scientific excellence. Additionally, the project will enable the establishment of a long-term collaboration between the host and co-hosts, bringing the centers of European research excellence together.

Koordynator

ATHENS UNIVERSITY OF ECONOMICS AND BUSINESS - RESEARCH CENTER
Wkład UE netto
€ 165 085,44
Adres
KEFALLINIAS STREET 46
11251 Athens
Grecja

Zobacz na mapie

Region
Αττική Aττική Κεντρικός Τομέας Αθηνών
Rodzaj działalności
Higher or Secondary Education Establishments
Linki
Koszt całkowity
€ 165 085,44