European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

environmentAL Toxicity chEmical mixtuRes through aN innovative platform based on aged cardiac tissue model

Opis projektu

Szkodliwe dla serca związki chemiczne obecne w środowisku

Obecność toksycznych substancji chemicznych w środowisku jest powszechna. Ludzie są nieustannie narażeni na działanie dużych ilości różnych potencjalnie toksycznych substancji, od pestycydów po pozostałości leków w wodzie, glebie, powietrzu i żywych organizmach. Jednocześnie odnotowano wzrost liczby przypadków chorób układu krążenia, co sugeruje, że oba te zjawiska są ze sobą powiązane. W związku z tym finansowany ze środków UE projekt ALTERNATIVE zajmie się opracowaniem platformy, która umożliwi identyfikację i ocenę ilościową łącznego narażenia na działanie kardiotoksycznych farmaceutyków i chemikaliów przemysłowych, a także zapobieganie takiemu narażeniu. Platforma ta obejmie trójwymiarowy model in vitro naśladujący tkankę ludzkiego serca oraz wiarygodny, wysokoprzepustowy system monitorujący oparty na analizach multiomicznych. Oba te elementy będą zintegrowane z wykorzystującym uczenie maszynowe narzędziem oceny ryzyka.

Cel

ALTERNATIVE will develop an innovative platform able to detect the cardiotoxicity of chemicals and their bio-transformation products. The novel platform will enable regulators and industry to identify, quantify and prevent cardiotoxic co-exposures to industrial chemicals and pharmaceuticals in a cost-effective way. ALTERNATIVE will particularly focus on cardiotoxic effects on older people, which is of high relevance in view of the ageing EU population and the high spread of cardiovascular diseases.
The platform will consist of a three-dimensional tissue engineering in-vitro model mimicking the human cardiac tissue, coupled with a reliable, high-throughput monitoring system based on multi-omics analyses, and integrated into a Machine Learning (ML) risk assessment tool. In addition, ALTERNATIVE will modify the tissue model to reproduce the aged myocardial tissue and elucidate the adverse effects of chemicals on older people. ALTERNATIVE?s proof-of-concept validation will be performed on well-known mixtures of pollutants, affecting different environmental compartments, and selected via epidemiological, toxicological and modelling expertise.
ALTERNATIVE will also provide systematic reviews of high-quality epidemiological studies to support integrated in vitro and in silico data, giving a more robust basis for regulatory decisions.
The ALTERNATIVE platform will be an innovative tool for complying with the current regulation associated with the assessment of chemical compounds. It will be a new instrument to evaluate unpredictable toxicity due to synergistic effects of different chemicals, additionally worsened by the human ageing process.
By introducing an in vitro cardiac system and ML models, ALTERNATIVE will provide a platform able to refine, reduce and replace the need for animal testing, providing close-to-real scenario information on toxicity and achieving a significant reduction of the associated direct and indirect costs.

Zaproszenie do składania wniosków

H2020-LC-GD-2020

Zobacz inne projekty w ramach tego zaproszenia

Szczegółowe działanie

H2020-LC-GD-2020-3

Koordynator

POLITECNICO DI TORINO
Wkład UE netto
€ 592 300,00
Adres
CORSO DUCA DEGLI ABRUZZI 24
10129 Torino
Włochy

Zobacz na mapie

Region
Nord-Ovest Piemonte Torino
Rodzaj działalności
Higher or Secondary Education Establishments
Linki
Koszt całkowity
€ 592 300,00

Uczestnicy (10)