European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

PalaeoEcology and OPen-LandscapE adaptations of Pleistocene humans in South Africa

Opis projektu

Homo sapiens w Afryce na początku środkowej epoki kamienia

Początek środkowej epoki kamienia wyznaczają innowacje technologiczne w zakresie wytwarzania narzędzi oraz wzrost liczby śladów zachowań symbolicznych. Był to okres, gdy ludzie anatomicznie współcześni pojawili się w Afryce i zaczęli zajmować większą liczbę ekosystemów (w tym pustynie, lasy deszczowe i góry) niż wcześniejsze homininy. Aby przeżyć, wcześni ludzie musieli dostosować swoje strategie przetrwania do zmieniających się środowisk. Zespół finansowanego ze środków UE projektu PEOPLE skupi się na południowoafrykańskich ekosystemach, by zbadać rozprzestrzenianie się gatunku ludzkiego i jego adaptację do zmiany klimatu w południowej Afryce. Głównym czynnikiem kształtującym zachowania adaptacyjne jest dostępność wody pitnej. Naukowcy zbadają, jak i kiedy ludzie współcześni zasiedlili tę część kontynentu. W tym celu będą szukać pokładów archeologicznych w rzekach, źródłach i wyschniętych jeziorach w Republice Południowej Afryki.

Cel

Homo sapiens emerged in Africa in the Middle Pleistocene, and their appearance broadly overlaps with the onset of the Middle Stone Age (MSA). This period saw a persistent population expansion into a wide range of ecosystems, including deserts, rainforests, and mountains. To develop such ecological flexibility, early humans had to adapt their subsistence strategies to markedly different and dynamic environments that dramatically affected their lifeways. However, we know surprisingly little about the timing and modes of H. sapiens dispersal within Africa. To address this issue at subcontinental scale, PEOPLE will look at South African ecosystems that offer ways of assessing human response to climate change. One key factor affecting this response is freshwater availability. Water played a crucial role in human adaptation since it determined the foraging activities of people across the open landscape and thus had pervasive influence over their expansion on the continent. In the interior of South Africa, which features a mosaic of diverse grasslands and arid shrublands dissected by sporadic rivers, ancient water courses and wetlands provided early humans with favourable conditions and possible dispersal routes. To understand how and when humans settled on the subcontinent, PEOPLE will search geological deposits at rivers, springs, and dry lakes in the interior of South Africa, which offer long records of climate change. The aim is twofold: determine the role of changing environments in the adaptive strategies of MSA people, and establish a chronology for human palaeoecology based on absolute dating of palaeoenvironments and technological organisation. To achieve these goals, PEOPLE will adopt a multi-scalar geoarchaeological approach led by an interdisciplinary research team. The results of this project will change our understanding of human dynamics in southern Africa and have the potential to piece together how humans eventually dispersed throughout Africa and beyond.

Instytucja przyjmująca

CENTRO NACIONAL DE INVESTIGACION SOBRE LA EVOLUCION HUMANA
Wkład UE netto
€ 1 499 856,00
Adres
PASEO SIERRA DE ATAPUERCA 3
09002 Burgos
Hiszpania

Zobacz na mapie

Region
Centro (ES) Castilla y León Burgos
Rodzaj działalności
Research Organisations
Linki
Koszt całkowity
€ 1 499 856,00

Beneficjenci (1)