European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

The cardiac neurovascular interface in aging

Opis projektu

Oddziaływania nerwowo-naczyniowe w starzejącym się sercu

Ryzyko zaburzeń układu krążenia wzrasta z wiekiem. Rozmaite czynniki, takie jak zmiany elektrofizjologiczne, mogą predysponować osoby starsze do ryzyka wystąpienia arytmii, jednak naukowcy nie posiadają pełnej wiedzy na temat mechanizmów stojących za zmianami patofizjologicznymi związanymi z wiekiem. Zamiarem zespołu uczonych zaangażowanych w finansowany przez UE projekt Neuroheart jest wykazanie, że upośledzenie złącza nerwowo-naczyniowego w starzejącym się sercu może być odpowiedzialne za zmiany patologiczne związane z wiekiem. Skupi się on na aksonach w układzie nerwowym serca i roli semaforyny 3a w komórkach śródbłonka starzejącego się serca, a także na zmniejszonej gęstości neuronów. Prace w ramach projektu Neuroheart obejmą badanie stabilności elektrycznej i zaburzeń rytmu serca, sekretomu nerwów i wzajemnego oddziaływania między neuronami a naczyniami, którego wyniki przyczynią się do lepszego zrozumienia oddziaływań nerwowo-naczyniowych zachodzących z wiekiem w sercu.

Cel

Aging is a major risk factor for impaired cardiovascular health. The aging myocardium is characterized by endothelial cell dysfunction, diastolic and systolic impairment, increased hypertrophy and fibrosis and electrophysiological alterations that predisposes the elderly to arrhythmic risk. The mechanism of age-associated pathophysiological alterations are incompletely understood. In preliminary data, we report that aging is associated with a decline in axon density in the heart. Since vessels align with nerves and this interplay is critical for tissue homeostasis in other organs, we postulate that an impairment of the neuro-vascular interface in the aging heart may contribute to age-associated pathologies.

To address this hypothesis, we will first characterise axon extension and patterning of different nerve fibres in the heart. Second, we will decipher the underlying mechanisms mediating the reduction of axon density in the aging heart. Based on preliminary data documenting an induction of the repulsive Semaphorin 3a (SEMA3A) in endothelial cells of the aging heart, we will address if endothelial SEMA3a mediates the effect. Third, we will determine the consequences of reduced neuron density: We will i) study electrical stability and arrhythmias; ii) We will explore the nerve secretome aiming to identify paracrine signals that possibly control cardiac tissue homeostasis and age-associated alterations. iii) We will assess the cross-talk of neurons with age-associated cardiac inflammation. Finally, we will determine whether senescence may contribute to neuro-vascular alterations during aging. We will extend preliminary data suggesting that senolytics interfere with the age-induced decline in axon density.

Together, these data will decipher the so far unexplored role of the neuro-vascular interaction in the aging heart. We believe that restoring or preserving a functional cross-talk between neurons and the vasculature may contribute to healthy cardiac aging.

Instytucja przyjmująca

JOHANN WOLFGANG GOETHE-UNIVERSITAET FRANKFURT AM MAIN
Wkład UE netto
€ 2 486 183,00
Adres
THEODOR W ADORNO PLATZ 1
60323 Frankfurt Am Main
Niemcy

Zobacz na mapie

Region
Hessen Darmstadt Frankfurt am Main, Kreisfreie Stadt
Rodzaj działalności
Higher or Secondary Education Establishments
Linki
Koszt całkowity
€ 2 486 183,00

Beneficjenci (1)