European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

The STE(A)M Education European Roadmap

Opis projektu

Plany działania na rzecz edukacji STEAM zwiększą jej jakość

Nadrzędnym celem finansowanego przez UE projektu The SEER jest dostarczenie zestawu „map drogowych”, czyli planów działania, które pomogą osiągnąć zmiany polityczne i instytucjonalne niezbędne do wdrożenia dziedzin STE(A)M na szeroką skalę i włączenia ich do głównego nurtu europejskiego sektora edukacji. Zespół projektu zrealizuje tę ambitną wizję poprzez syntezę wiedzy na temat edukacji STE(A)M oraz ocenę krajowych i międzynarodowych polityk i inicjatyw, a także analizę potrzeb nauczycieli i szkół. Ta analiza potrzeb i odpowiadających im luk w polityce i zasobach posłuży do zaprojektowania zestawu „kamieni milowych” i strategii adresowanych do kluczowych interesariuszy, w tym decydentów politycznych, osób decyzyjnych w szkołach, nauczycieli i przedstawicieli przemysłu, aby wspierać upowszechnienie edukacji STE(A)M w Europie i na świecie.

Cel

The SEER - The STE(A)M Education European Roadmap, is an improvement journey with different stages associated to intervention steps based on research and proven experiences with recommendations, to get more STE(A)M-happy motivated and connected citizens. The SEER will be at the intersection of four major dimensions: (1) the need to collect all that currently is in place (such as STE(A)M education policies, innovative STE(A)M teaching practices, and feedback on how existing STE(A)M programs were implemented so far), (2) the importance to foster exchange and dialogue among all STEAM education stakeholders, (3) the necessity to permanently carry out needs analysis activities that would identify gaps, as well as impact analysis of initiatives and policies and (4) provide guidance for future actions and get the buy-in of citizens and particularly major stakeholders (Ministries, schools, parents, teachers) through outreach mechanisms. The SEER will deliver: a) The SEER process: including focus groups, seminars and case studies with supporting surveys, polls, and results, leading to the identification of gaps and the STE(A)M Education European Roadmap; b) The STE(A)M Education European Roadmap: The Atlas of roadmaps that will help improve STE(A)M Education from different stakeholders starting point and using a myriad of paths depending on the goal to achieve; c) The STE(A)M Education European Roadmap Impact Strategy providing a standard impact assessment mechanism for new STEM plans, projects, and initiatives; d) A proposal of how an Integrated STE(A)M education certification framework could contribute to educational reform, why it is relevant for students, teachers, citizens and MoEs, and how schools can self-evaluate. Additionally, to continuously engage the community at large on the options and benefits of STE(A)M in our lives and their connection to a better / greener world, and future degrees and careers, SEER will run an ambitious series of dissemination actions.

Koordynator

EUN PARTNERSHIP AISBL
Wkład UE netto
€ 489 750,00
Adres
RUE DE TREVES 61
1040 Bruxelles / Brussel
Belgia

Zobacz na mapie

Region
Région de Bruxelles-Capitale/Brussels Hoofdstedelijk Gewest Région de Bruxelles-Capitale/ Brussels Hoofdstedelijk Gewest Arr. de Bruxelles-Capitale/Arr. Brussel-Hoofdstad
Rodzaj działalności
Other
Linki
Koszt całkowity
€ 489 750,00

Uczestnicy (5)