European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

A PATCH OF LAND: RE-CONSIDERING WORK AS A LIFE-SUSTAINING PRACTICE IN THE POST-SOCIALIST SEMI-PERIPHERY THROUGH INTERGENERATIONAL CHILDHOOD MEMORIES

Opis projektu

Postrzeganie pracy jako praktyki podtrzymującej życie poprzez wspomnienia z dzieciństwa

W rolniczej gospodarce domowej Słowenii dzieci zazwyczaj uczestniczyły w uprawie ziemi i innych pracach związanych z utrzymaniem, jednak ich historie są rzadko uwzględniane w teorii głównego nurtu. Zespół projektu PatchWORK finansowanego w ramach programu działań „Maria Skłodowska-Curie” bada koncepcję pracy jako praktyki podtrzymującej życie w kontekście różnych sposobów utrzymania poprzez analizę międzypokoleniowych wspomnień z dzieciństwa. Naukowcy zamierzają zaprezentować alternatywy na rzecz zrównoważonego współistnienia w naszym środowisku życia poprzez doświadczenia zawodowe, które są nierozerwalnie związane i współtworzą społeczeństwo, środowisko i gospodarkę. Ponadto badacze starają się opracować na nowo koncepcję udziału dzieci w pracy nie jako zależnego od czysto ekonomicznej racjonalności lub kwestii edukacyjnych, ale jako osadzonego w ludzkiej relacyjności, wzajemności i opiece.

Cel

PatchWORK explores work in the context of sustainable land cultivation in the post-socialist semi-periphery as a life-sustaining practice embedded in more-than-human relationality, reciprocity and care through the lens of intergenerational childhood experiences. The project aims to open up alternative trajectories towards sustainable co-existence with our living environments through work, and to develop a theory of work that is not caught by mere economic rationality, but is embedded in a human and-more-than-human relationality. Three central approaches contributing to the retheorization of work underlie this project: 1) thinking through childhood memories approach enables to document and examine mundane intergenerational sustainable practices and human and more-than-human relationalities that fall outside of contemporary science's attention; 2) a post-socialist decolonial approach that seeks to bring into view those knowledges and practices that have been subjugated by Western environmentalism and contest 'necro-' and 'turbo-neoliberal capitalism' and its land practices; 3) an intersectional approach to age, gender and social class that allows for an analysis of gender relations and social class in relation to children's participation in sustainable practices.
PatchWORK employs an innovative interdisciplinary methodology that includes sensory walks, collective biography workshops, citizen science and secondary analysis from previous ethnographic fieldwork.
Retheorizing 'work' as the main outcome of PatchWORK will contribute to scientific advances across disciplines with two co-authored articles, an English-language monograph, and a museum exhibition.
PatchWORK will contribute to re-theorization of work, to the inclusion of childhood in mainstream theory, and to the development of a knowledge base on traditional and sustainable land cultivation practices.

Koordynator

TAMPEREEN KORKEAKOULUSAATIO SR
Wkład UE netto
€ 269 418,00
Adres
KALEVANTIE 4
33100 Tampere
Finlandia

Zobacz na mapie

Region
Manner-Suomi Länsi-Suomi Pirkanmaa
Rodzaj działalności
Higher or Secondary Education Establishments
Linki
Koszt całkowity
Brak danych

Partnerzy (2)