Skip to main content
European Commission logo print header

Modelling the Effect of DIspersion on convection in porous mediA

Opis projektu

Modele w ośrodkach porowatych z myślą o wychwytywaniu CO2

Wytwarzany w związku z działalnością człowieka dwutlenek węgla (CO2) jest jednym z najważniejszych czynników w mechanizmie globalnego ocieplenia. Jednym z możliwych rozwiązań problemu wysokich emisji jest sekwestracja dwutlenku węgla, tj. proces wychwytywania i składowania atmosferycznego CO2. Polega to na tym, że po wychwyceniu CO2 jest sprężany i transportowany do miejsca, gdzie może być wtłoczony pod powierzchnię ziemi w celu trwałego składowania. Metoda ta pozwala na wychwytywanie CO2 emitowanego przez elektrownie i składowanie go w podziemnych formacjach geologicznych. Aby można było z niej korzystać, niezbędne jest znalezienie odpowiedniego miejsca do sekwestracji i zaprojektowanie procesu wtłaczania. Zajmie się tym zespół finansowanego przez UE projektu MEDIA, który opracuje narzędzia projektowania procesów składowania węgla w formacjach geologicznych. W tym celu stworzy modele umożliwiające opisanie właściwości skał oraz udoskonali komercyjnie dostępne programy do symulacji rezerwuarów.

Cel

Global warming attracts great social, economic, political and scientific attention. A major proportion of the carbon dioxide (CO2) emitted in the atmosphere is due to anthropogenic activities and represents one of the main causes of this global problem. A possible solution is represented by carbon sequestration: CO2 is captured from power plants and injected in underground geological formations, where it dissolves into the resident fluid (brine) and can be safely stored for hundreds of years. In this frame, the properties of the rocks play a key role: after injection, CO2 follows sinuous pathways among the rock grains and spreads in a complex manner, making predictions on the long-term dynamics hard to obtain. For this reason, the identification of suitable sequestration sites and the design of the injection process is still a challenging task. Moreover, injection of CO2 takes place at depths between 1 and 3 km beneath the earth surface, which makes in-situ measurements hard to obtain: simulations and lab-scale experiments are essential. To make practical and prudent decisions about the future energy production strategies, the European Union (EU) must be able to accurately identify its carbon storage capacity. The research proposed here, “Modelling the Effect of Dispersion on convection In porous mediA (MEDIA)”, aims at improving our understanding and design capabilities of carbon storage processes in geological formations. This study will focus on the analysis and interpretation of experiments and simulations of convection in porous media. The results will be used to develop models that describe the rock properties, contributing also to improve commercial reservoir simulators. As part of MEDIA, the applicant will (1) examine the effect of dispersion via innovative experiments in bead packs, (2) quantify the effect of dispersion with state-of-art numerical pore-scale simulations, and (3) identify appropriate models of dispersion for large-scale simulations.

Koordynator

UNIVERSITEIT TWENTE
Wkład UE netto
€ 203 464,32
Adres
Drienerlolaan 5
7522 NB Enschede
Niderlandy

Zobacz na mapie

Region
Oost-Nederland Overijssel Twente
Rodzaj działalności
Higher or Secondary Education Establishments
Linki
Wkład UE
Brak danych