European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Engineered Exosomes for Stimuli-responsive Image-guided Drug delivery for Cancer Theranostic applications.

Opis projektu

Zdalnie sterowane dostarczanie leków

Egzosomy to rodzaj wydzielanych przez komórki pęcherzyków zewnątrzkomórkowych, które przenoszą kwasy nukleinowe, białka, metabolity i lipidy. Biorą one udział w komunikacji między komórkami, a nowe dowody naukowe podkreślają ich rolę w patofizjologii wielu chorób. Finansowany w ramach programu działań „Maria Skłodowska-Curie” projekt TheranoXome będzie poświęcony wykorzystaniu egzosomów do dostarczania leków z wykorzystaniem badania obrazowego. Prace w projekcie będą polegały na zastosowaniu nanocząstek do dostarczania leków cytostatycznych wewnątrz egzosomów i przeprowadzeniu testów pod kątem ich właściwości i skuteczności na mysim modelu raka piersi. Co ważne, zarówno precyzyjne dostarczanie egzosomów, jak i monitorowanie ich dalszego losu w organizmie będzie się odbywać na podstawie obrazów uzyskanych metodą rezonansu magnetycznego.

Cel

The primary objective of this project is to engineer a non-immunogenic cell-membrane mimicking drug delivery vehicle for remote-controlled precision drug delivery. This will be achieved by encapsulating stimuli-responsive & contrast enhancing nanoparticles and drug cargo into endogenous exosomes to develop a therapeutic-cum-diagnostic exosomal system viz; TheranoXome for image-guided stimuli-responsive drug delivery. Such bio-mimetic TheranoXomes if realized will have wide applicability as a universal drug-delivery agent. The project entails three steps: (1) Synthesizing TheranoXomes by template assisted loading of chemotherapeutic drugs, light responsive thermoplasmonic gold nanorods and magnetic nanoparticles as magnetic resonance imaging agents into exosomes; (2) (Bio-)Physicochemical characterization of TheranoXomes including colloidal properties, biomimetics, immuno-compatibility, light-triggered drug release, magnetism (imaging and magnetic guided enrichment) and in vitro studies (2D and 3D cell cultures); (3) Application of TheranoXomes in vivo in a breast tumor bearing mice model. I (the ER) will prepare, characterize and test the materials and application proposed, with the support of a multidisciplinary hub of specialists. The prime training aim of TheranoXome is to provide me with a solid foundation in biomaterials, which will support my future career endeavours, both in the academia or industry, to be an independent researcher, a founder of a start-up company or to become key player in the biomaterials sector. I will be hosted by the Centre for Research in Biological Chemistry and Molecular Materials (CiQUS) of the University of Santiago de Compostela, a cutting-edge multidisciplinary research centre at the interface of chemistry, biomedicine and molecular materials. The training will be further strengthened by one secondment (6 months) focused on in vivo (drug delivery and imaging) studies (Health Research Institute of Santiago de Compostela - IDIS).

Koordynator

UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE COMPOSTELA
Wkład UE netto
€ 181 152,96
Adres
COLEXIO DE SAN XEROME PRAZA DO OBRADOIRO S/N
15782 Santiago De Compostela
Hiszpania

Zobacz na mapie

Region
Noroeste Galicia A Coruña
Rodzaj działalności
Higher or Secondary Education Establishments
Linki
Koszt całkowity
Brak danych

Partnerzy (1)