Skip to main content
European Commission logo print header

Leveraging the European XR industry technologies to empower immersive learning and training

Opis projektu

Technologie immersyjne zmieniają oblicze edukacji

Technologie takie jak rzeczywistość wirtualna (VR), rozszerzona (AR) lub mieszana (MR) – które można objąć ogólnym terminem rzeczywistości „powiększonej” (ang. extended reality, XR) – oferują liczne korzyści nie tylko uczniom, ale również nauczycielom. XR zwiększa obszar wiedzy, w miejsce pasywnego nabywania wiedzy oferuje możliwości aktywnego doświadczania, pomaga zrozumieć złożone koncepcje, tematy i teorie, zapobiega rozproszeniu uwagi podczas nauki, a także pobudza kreatywność i zwiększa efektywność przyswajania wiedzy. Zespół finansowanego przez UE projektu XR2Learn postanowił wykorzystać technologie tworzone przez europejski przemysł XR do promowania immersyjnych form kształcenia i szkolenia. W tym celu połączy dostawców technologii XR, projektantów i twórców aplikacji, ekspertów w dziedzinie edukacji, użytkowników końcowych i decydentów, aby mogli współpracować z myślą o wspólnych korzyściach, skupiając się na szkoleniach technicznych oraz programach podnoszenia i zmiany kwalifikacji zawodowych w dziedzinie zaawansowanych metod produkcji. Projekt zapewni finansowanie bez wymogu kapitału własnego poprzez mechanizm FSTP, wspierając działalność innowacyjną, projekty pilotażowe i testy z udziałem użytkowników, a także promując ponowne wykorzystanie i udostępnianie materiałów edukacyjnych i aplikacji XR.

Cel

XR2Learn will deliver the XR2Learn platform around which it establishes a cross-border innovation community for XR in learning, bringing XR technology providers, application designers, education experts, application developers, end-users and decision makers in direct access to communicate, collaborate and matchmake interests enabling also bottom up innovation creation. XR2Learn will go beyond offering sound technical and business support for the creation of XR applications for education: XR2Learn will provide access to authoring tools for development of applications through its platform, deliver tools for emotion/affect detection and for automated adaptation of the learning experience to the user needs and emotions, deliver guidance relevant to educational design and use case definition, provide opportunities for piloting and user testing mediated by the large networks brought by XR2Learn partners, promote tools that enable and boost the re-use and sharing of the learning materials/XR applications, offer business development support and additionally, support IPR management through NFTs enabling novel business model implementation. XR2Learn will support innovators (ICT-SMEs) all the way from ideation to commercialisation offering them tailored business and technical support as well as direct funding through FSTPs.

System finansowania

IA - Innovation action

Koordynator

CONSORZIO NAZIONALE INTERUNIVERSITARIO PER LE TELECOMUNICAZIONI
Wkład UE netto
€ 4 584 687,50
Adres
Viale g. p. usberti 181a
43124 Parma
Włochy

Zobacz na mapie

Region
Nord-Est Emilia-Romagna Parma
Rodzaj działalności
Higher or Secondary Education Establishments
Linki
Środki z innych źródeł
€ 0,00

Uczestnicy (8)

Partnerzy (1)