European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Europe’s Rail Flagship Project 1 - MObility managemenT multImodal envirOnment aNd digitAl enabLers

Opis projektu

Czas przedefiniować transport kolejowy

Aby stworzyć podstawy dla ciągłych innowacji kolejowych, wspólne przedsięwzięcie EU-Rail (Europejska Inicjatywa w Zakresie Technologii) skoncentruje się na cyfryzacji, automatyzacji i łączności. W związku z tym zespół projektu MOTIONAL realizowanego w ramach programu ramowego FP1 zapewni wszystkim podmiotom z sektora kolejowego cyfrowy dostęp do wspólnego systemu danych. Umożliwi on ulepszone planowanie i zarządzanie operacyjne usługami i ofertami, jest więc szczególnie ważne, by spełnić ambitny europejski cel – uczynienie kolei preferowanym środkiem transportu przyszłości. Obecnie ruch kolejowy jest zarządzany na poziomie krajowym/regionalnym i wspierany przez starsze systemy o niskim poziomie cyfryzacji. Projekt jest zgodny z unijnymi wysiłkami na rzecz przyspieszenia przejścia z transportu drogowego na kolejowy.

Cel

“MOTIONAL” will enable the improved planning and operational management of services and offers and is therefore of paramount importance to meet the European ambitious target to make rail the preferred mode of transport in the future. It will enable the future European railway system to be interoperable, resilient, able to adapt capacity and able to integrate all involved services including last mile operations, exploiting the opportunities provided by digitalization. The “MOTIONAL” developments for the future European Traffic Management are key to achieve the foreseen Single European Rail Area. Today, rail traffic is managed on national/regional level supported by legacy systems with a poor level of digitalization and weak integration with systems of other actors participating in the overall traffic planning and management process. Through the development of functional requirements, associated specifications and operational or technological solutions and by taking advantage of the potential of digitalization, “MOTIONAL” will pave the way towards the implementation of the future European Rail Traffic Management System to make rail the backbone of a multimodal transport system for passengers and freight. The planned activities to achieve the objectives of Destination 1 are carried out in two major workstreams. Workstream 1 has the three major focus areas, Planning and Operation activities (dealing with the future interactively linked timetable planning and operational traffic management systems) and Integration activities (dealing with railway services to offer door-to-door mobility). Workstream 2 will deliver a set of digital enablers for all Europe’s Rail Destinations (i.e.“transversal”) to support the development of destination-specific digitalization solutions as Digitalization is a fundamental transformational process encompassing the Rail System as a whole.

Słowa kluczowe

Koordynator

HACON INGENIEURGESELLSCHAFT MBH
Wkład UE netto
€ 2 296 067,00
Adres
LISTER STRASSE 15
30163 Hannover
Niemcy

Zobacz na mapie

MŚP

Organizacja określiła się jako MŚP (firma z sektora małych i średnich przedsiębiorstw) w czasie podpisania umowy o grant.

Tak
Region
Niedersachsen Hannover Region Hannover
Rodzaj działalności
Private for-profit entities (excluding Higher or Secondary Education Establishments)
Linki
Koszt całkowity
Brak danych

Uczestnicy (87)

Partnerzy (1)