European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Open Fan for Environmental Low Impact of Aviation

Opis projektu

Otwarty wentylator na potrzeby zrównoważonych silników lotniczych

Dekarbonizacja lotnictwa to największe wyzwanie stojące przed branżą transportu lotniczego. Architektura silnika z otwartym wentylatorem jest zgodna ze strategicznym programem badań i innowacji (ang. Strategic Research and Innovation Agenda, SRIA) na rzecz czystego lotnictwa, w którym priorytetowo potraktowano rozwój technologii zmniejszających wpływ samolotów małego i średniego zasięgu (ang. small-medium range, SMR) na środowisko. Ponieważ silnik ma zasadnicze znaczenie w tych działaniach, architektura o otwartym wentylatorze opracowana w ramach projektu Revolutionary Innovation for Sustainable Engines (RISE) jest najbardziej obiecującym rozwiązaniem w zakresie wydajności paliwowej, pozwalającym na osiągnięcie 20-procentowego obniżenia emisji. Finansowany ze środków UE projekt OFELIA zademonstruje architekturę silnika z otwartym wentylatorem RISE dla samolotów SMR jako kluczowy wkład w realizację celów grupy działania sektora transportu lotniczego w dążeniach do osiągnięcia neutralności węglowej do 2050 roku.

Cel

Reducing SMR aircraft environmental impact is a priority of the Clean Aviation SRIA, which objective is to have technologies ready for the future generation of SMR aircraft.
The engine is key in this effort and the Open Fan engine architecture is the most promising solution in terms of fuel efficiency to both achieve environmental goals (20% emissions reduction versus 2020) and target a rapid Entry into Service, as early as 2035.
In synergy with national programs, OFELIA will gather a large European consortium to contribute to the RISE technology demonstration announced in June 2021.
OFELIA aims to demonstrate at TRL5 the RISE Open Fan architecture, for the SMR to achieve or surpass the Air Transport Action Group’s goals on the way towards Carbon neutrality by 2050.
To this end, OFELIA will focus on this high TRL full scale demonstration of the engine architecture and on the development of key enablers for the Open Fan.
OFELIA will allow installation of an increased fan diameter on a conventional aircraft configuration, thanks to innovative turbomachinery technical solutions.
Following the architecture definition, OFELIA will perform a large-scale Open Fan engine ground test campaign, deliver flightworthy propulsive system definition and prepare an in-flight demonstration for the phase 2 of Clean Aviation.
The project will also optimize the engine installation with the airframer and address certification, in close collaboration with airworthiness authorities, taking advantage of the permit-to-fly activity.
OFELIA will then deliver a TRL5 Open Fan engine architecture for SMR, demonstrate a credible path to 20% CO2 reduction versus 2020 and prepare the path to flight tests to consolidate the roadmap for EIS2035.
As part of the technology maturation plan, the compatibility of Open Fan to hydrogen will be investigated in coordination with H2 pillar.

Koordynator

SAFRAN AIRCRAFT ENGINES
Wkład UE netto
€ 36 095 538,07
Adres
BVD DU GENERAL MARTIAL VALIN 2
75015 Paris
Francja

Zobacz na mapie

Region
Ile-de-France Ile-de-France Paris
Rodzaj działalności
Private for-profit entities (excluding Higher or Secondary Education Establishments)
Linki
Koszt całkowity
€ 51 864 670,67

Uczestnicy (27)