European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

PTX3 in Humoral Innate Immunity

Opis projektu

Nowe elementy składowe nieswoistego układu odpornościowego o kluczowym znaczeniu

Odporność nieswoista zapewnia odporność na czynniki zakaźne, reakcję na uszkodzenie tkanek i warunki wyzwalające stan zapalny. Nieswoisty układ odpornościowy obejmuje składowe komórkowe i humoralne z humoralnymi cząsteczkami rozpoznającymi wzorce (ang. pattern recognition molecules, PRM) w fazie płynnej. Pentraksyna 3 (PTX3), przedstawiciel długiej rodziny pentraksyn, jest prototypowym, zachowanym ewolucyjnie PRM, który może zostać wykorzystany jako narzędzie do badania humoralnej odpowiedzi odpornościowej. Zespół finansowanego przez Europejską Radę ds. Badań Naukowych projektu PHII zamierza opisać nowe funkcjonalne aktywności cząsteczek humoralnej nieswoistej odpowiedzi odpornościowej na potrzeby ich potencjalnego zastosowania klinicznego u ludzi w kontekście uszkodzenia i naprawy tkanek lub raka. Zespół projektu przetestuje hipotezę, która zakłada, że matryca i rozpoznawanie drobnoustrojów mogą być powiązanymi funkcjami cząsteczek humoralnych w nieswoistej odpowiedzi immunologicznej oraz że PTX3 odgrywa ważną rolę w zapaleniu związanym z rakiem.

Cel

The innate immune system includes a cellular and a humoral arm. Structural diversity is a characteristic of humoral fluid phase pattern recognition molecules. These include complement components, collectins, ficolins, and pentraxins. We have used the long pentraxin PTX3, identified by the applicant (cDNA and genomic, mouse and human), as a prototypic fluid phase pattern recognition molecule to dissect its function, as well as to define general properties of humoral innate immunity and its interplay with the cellular arm. The general objective of this application is to explore unexpected vistas on humoral innate immunity, using PTX3 as a molecular tool. Specifically two hypothesis will be tested based on preliminary data. First the applicant will test the hypothesis that matrix and microbe recognition are related functions of PTX3 and that a microenvironmental signal (acidic pH) sets PTX3 in a matrix recognition, tissue repair mode. A second related line of work will focus on inflammation as a key component of the tumor microenvironment. The applicant will test the hypothesis that PTX3 and elements of the humoral innate immune system are essential components of cancer related inflammation. In particular, based on preliminary data, the hypothesis will be tested that PTX3 acts as an extrinsic oncosuppressor in murine carcinogenesis and in selected human cancers by suppressing the recruitment of tumor-promoting inflammatory cells. These studies are expected to provide new unexpected vistas on the humoral arm of the innate immune system.

System finansowania

ERC-ADG - Advanced Grant

Instytucja przyjmująca

HUMANITAS MIRASOLE SPA
Wkład UE netto
€ 2 497 081,00
Adres
VIA MANZONI 56
20100 Rozzano (Mi)
Włochy

Zobacz na mapie

Region
Nord-Ovest Lombardia Milano
Rodzaj działalności
Private for-profit entities (excluding Higher or Secondary Education Establishments)
Linki
Koszt całkowity
€ 2 497 081,00

Beneficjenci (1)