Skip to main content
European Commission logo print header

Model-Based Construction And Optimisation Of Versatile Chassis Yeast Strains For Production Of Valuable Lipid And Aromatic Compounds

Opis projektu

Racjonalne projektowanie nowych szczepów drożdży produkujących lipidy i związki aromatyczne

Biotechnologia wykorzystuje procesy biologiczne i jest stosowana w przemyśle i innych gałęziach gospodarki. Drożdże można porównać do małych fabryk, które są powszechnie wykorzystywane do produkcji metabolitów, enzymów i białek. Najstarszymi i najczęściej używanymi są przypuszczalnie drożdże Saccharomyces cerevisiae. Finansowany przez UE projekt CHASSY zakłada wykorzystanie pełnego potencjału drożdży poprzez zmodyfikowanie obwodów metabolicznych i rozszerzenie zakresu żywicieli o oleiste drożdże Yarrowia lipolytica (zdolne do gromadzenia znacznych ilości lipidów lub trójglicerydów) oraz termotolerancyjne drożdże Kluyveromyces marxianus. Zespół wykorzysta narzędzia z zakresu biologii syntetycznej do przygotowania nowych szczepów dla fabryk komórkowych wytwarzających trzy produkty o wysokiej wartości: oleochemikalia dokozanol i kwas oktanowy oraz aromatyczną cząsteczkę amorfrutynę 1.

Cel

CHASSY will unlock the full potential of the yeasts Saccharomyces cerevisiae, Yarrowia lipolytica and Kluyveromyces marxianus as cell factories for production of high value compounds which have applications in the cosmetic, nutraceutical and white biotechnology sectors. Current cell factory strains for these classes of product are restricted to proof-of-principle levels because of limited precursor supply, poor product tolerance and lack of versatility. CHASSY addresses these challenges by redesigning metabolic circuits and expanding the host range to include the oleaginous yeast, Y. lipolytica and the thermotolerant yeast, K. marxianus. The systems biology approach will integrate model-based design, construction and analysis of yeast strains, resulting in reconfigured metabolic networks optimised for the production of lipid and aromatic molecules. Construction of the chassis strains, using new and existing synthetic biology tools, will be directed by knowledge derived from a thorough systems biology comparison of the three yeast species, conducted using integrative data analysis and genome scale metabolic models. The chassis strains will be used to build cell factories to produce three specific high value products: the oleochemicals, Docosanol and Octanoic acid; and the aromatic molecule, Amorfrutin 1. These new cell factory strains will be evaluated under industrial conditions to produce data that will further improve the chassis platforms. The major outcomes of this project will be (1) a new set of chassis yeast strains that are widely applicable for development of industrial cell factories; (2) the knowledge and technology to readily build and evaluate new chassis tailored to specific applications; (3) prototype cell factory strains producing three high value metabolites for commercial exploitation; (4) a dissemination and exploitation strategy to ensure that European SMEs benefit from the knowledge base, platform chassis and resources generated in CHASSY.

Zaproszenie do składania wniosków

H2020-NMBP-2016-2017

Zobacz inne projekty w ramach tego zaproszenia

Szczegółowe działanie

H2020-NMBP-BIO-2016

Koordynator

UNIVERSITY COLLEGE CORK - NATIONAL UNIVERSITY OF IRELAND, CORK
Wkład UE netto
€ 1 228 732,49
Adres
WESTERN ROAD
T12 YN60 Cork
Irlandia

Zobacz na mapie

Region
Ireland Southern South-East
Rodzaj działalności
Higher or Secondary Education Establishments
Linki
Koszt całkowity
€ 1 228 732,49

Uczestnicy (9)