Skip to main content

Helping cancer survivors restoring their natural breast with resorbable implants inducing self‐tissue regeneration

Opis projektu

Innovative resorbable implants for breast reconstruction surgery

Zaproszenie do składania wniosków

H2020-EIC-SMEInst-2018-2020

Zobacz inne projekty w ramach tego zaproszenia

Szczegółowe działanie

H2020-SMEInst-2018-2020-2

Koordynator

TENSIVE SRL
Wkład UE netto
€ 1 889 169,63
Adres
Via Timavo 34
20124 Milano
Włochy

Zobacz na mapie

Region
Nord-Ovest Lombardia Milano
Rodzaj działalności
Private for-profit entities (excluding Higher or Secondary Education Establishments)
Finansowanie spoza UE
€ 809 644,12