European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Strengthening synergies between Aviation and maritime in the area of human Factors towards achieving more Efficient and resilient MODE of transportation

Opis projektu

Oceny ryzyka w lotnictwie i transporcie morskim

Zarówno w lotnictwie, jak i w sektorze transportu morskiego panuje powszechne przekonanie o tym, że czynnik ludzki ma kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa. Z tego powodu przedstawiciele tych branż inwestują znaczne środki w specjalne działania związane z czynnikiem ludzkim. Brakuje jednak systematycznego podejścia pozwalającego na gromadzenie i ocenę danych na temat tych czynników. Nie ma również rozwiązań w zakresie gromadzenia danych, problemem jest także ograniczona współpraca między różnymi środkami transportu, co utrudnia podejmowanie decyzji opartych na analizie ryzyka, zarówno w odniesieniu do projektowania systemów, jak i jego funkcjonowania. W ramach finansowanego przez Unię Europejską projektu SAFEMODE powstaną i zostaną zweryfikowane uwzględniające ryzyko ramy pozwalające na analizę czynników ludzkich w ramach projektowania i funkcjonowania rozwiązań, zgodnie z metodologią HURID – Human Risk-Informed Design. Przeprowadzone studia przypadków pozwolą na uwzględnienie znanych oraz nowych zagrożeń, takich jak zwiększony poziom automatyzacji i zdalna obsługa bezzałogowych statków i dronów. Dane dotyczące bezpieczeństwa będą gromadzone, analizowane i opracowywane w ramach otwartego repozytorium danych, nazwanego SHIELD.

Cel

Currently, both maritime and aviation sectors are lacking a systematic approach to collect and assess Human Factors information in normal and emergency conditions. There is also a lack of agreed methodology to assess human-related risks with the aim of influencing design and operation of aircraft and ships. Therefore, the research question being addressed in this project is “How to fully capture human elements and their interaction with the other system elements to enhance safety in maritime and aviation operations?”
It is important to address Human Factors aspects in relation to risk-based design of system and operations in a measurable manner by taking the variation in human behaviour over time and the non-flexibility of machines into consideration.
The main aim of SAFEMODE project is to develop a novel HUman Risk Informed Design (HURID) framework in order to identify, collect and assess Human Factors data to inform risk-based design of systems and operation. These aims have not been achieved previously at a desirable level due to the unavailability of systematically collected data and lack of cooperation between different transport modes.
The focus will be to reduce risks for safety critical situations, (e.g. mid-air collisions, grounding, evacuation, runway excursions etc.) through the enhancement of human performance. This will be achieved through investigation of past accidents, incidents, near-misses, reports, data from everyday operations, including previously unknown uncertainties such as increasing levels of automation and increased number of drones in transportation.
This information will be incorporated the HURID framework and tools and into SHIELD, the open data repository and the living database, that will be maintained and continuously updated.

Słowa kluczowe

Zaproszenie do składania wniosków

H2020-MG-2018-2019-2020

Zobacz inne projekty w ramach tego zaproszenia

Szczegółowe działanie

H2020-MG-2018-TwoStages

Koordynator

DEEP BLUE SRL
Wkład UE netto
€ 1 140 439,31
Adres
VIA DANIELE MANIN 53
00185 Roma
Włochy

Zobacz na mapie

MŚP

Organizacja określiła się jako MŚP (firma z sektora małych i średnich przedsiębiorstw) w czasie podpisania umowy o grant.

Tak
Region
Centro (IT) Lazio Roma
Rodzaj działalności
Private for-profit entities (excluding Higher or Secondary Education Establishments)
Linki
Koszt całkowity
€ 1 140 440,81

Uczestnicy (33)