Skip to main content
European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Geometric study of Wasserstein spaces and free probability

Opis projektu

Badanie geometrii przestrzeni metrycznej Wassersteina

Teoria transportu opracowana przez francuskiego matematyka Gasparda Monge’a w 1781 roku dotyczy optymalnego transportu i przenoszenia zasobów w przestrzeni. Teoria ta znalazła zastosowanie w wielu rozmaitych dziedzinach, w tym fizyce matematycznej i teorii prawdopodobieństwa. Badacze z finansowanego z działania „Maria Skłodowska-Curie” projektu GWFP zbadają strukturę metryczną klasycznych przestrzeni Wassersteina (metryka określająca odległość między miarami probabilistycznymi), kładąc nacisk na klasyfikację map zachowujących odległość.

Cel

The proposed research is divided into two main work packages. The first one is the study of spaces of measures equipped with the optimal transport distance (Wasserstein distance) with a special emphasis on the structure of isometries (surjective distance-preserving maps) and isometric embeddings (not necessarily surjective transformations that preserve the distance) of these spaces. The second work package is devoted to the investigation of measures from the viewpoint of free probability theory. This work package covers three subtopics: the qualitative behaviour of the free convolution, new random matrix ensembles arising from tensor networks, and the study of free Wasserstein spaces.

System finansowania

MSCA-IF-EF-ST - Standard EF

Koordynator

INSTITUTE OF SCIENCE AND TECHNOLOGY AUSTRIA
Wkład UE netto
€ 186 167,04
Adres
Am Campus 1
3400 Klosterneuburg
Austria

Zobacz na mapie

Region
Ostösterreich Niederösterreich Wiener Umland/Nordteil
Rodzaj działalności
Higher or Secondary Education Establishments
Linki
Koszt całkowity
€ 186 167,04