European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

BD4NRG: Big Data for Next Generation Energy

Opis projektu

Nowa architektura referencyjna dla inteligentnych systemów energetycznych

Postępy w technologiach energetycznych nowej generacji radykalnie zmienią sposób, w jaki wytwarzamy energię i jej używamy. Począwszy od decentralizacji systemu energetycznego, konieczne jest zapewnienie wyważonej i bezpiecznej współpracy między technologiami dużych zbiorów danych i sztucznej inteligencji (SI). Aby to osiągnąć, konieczna jest większa standaryzacja architektur dużych zbiorów danych dla inteligentnych sieci oraz ram regulacyjnych, które aktualnie nie ułatwiają faktycznej wymiany danych. W ramach finansowanego przez UE projektu BD4NRG opracowana zostanie architektura referencyjna dla inteligentnej energii, która ma umożliwić ujednolicenie różnych architektur, oraz interoperacyjne ramy analiz dużych zbiorów danych oparte na sztucznej inteligencji. Umożliwi to świadczenie usług opartych na danych między zainteresowanymi stronami oraz zapewni pełną interoperacyjność najnowocześniejszych technologii dużych zbiorów danych ze standardami i ramami operacyjnymi inteligentnych sieci.

Cel

The rising decentralization of the energy system is unveiling an enormous opportunity for energy stakeholders to leverage on big data & AI technologies to improve decision making. There are however some barriers hampering the exploitation of this potential, such as the lack of standardized big data architectures for smart grids and regulatory frameworks not enabling data sharing. In that respect BD4NRG will i) deliver a reference architecture for Smart Energy, which aligns BDVA SRIA, IDSA and FIWARE architectures, SAREF standard and extend COSMAG specification to enable B2B multi-party data exchange, while providing full interoperability of leading-edge big data technologies with smart grid standards and operational frameworks ii) evolve and upscale a number of TRL 5-6 technology enablers, such as scalable sovereignty-preserving hybrid DLT/off-chain data governance, big data elastic pipeline orchestration, IoT/edge AI-based federated learning and multi-resource sharing tokenized marketplace, loosely integrate and deploy them within the TRL 7-8 BD4NRG framework iii) deliver a TRL8 open modular big data analytic toolbox as front-end for one-stop-shop analytics services development by orchestrating legacy and/or third party assets (data, computing resources, models, algorithms) iv) validate such framework through the delivery of predictive and prescriptive edge AI-based big data analytics on 13 large scale pilots, deployed by different energy stakeholders (TSOs and DSOs power network operators, aggregators, storage/renewable assets operators, local energy communities, ESCOs, power market operators, municipalities, financial institutions and ENTSO-E), fully covering the energy value chain v) setup a vibrant data-driven ecosystem through the SGBDAA Alliance, which will federate new energy data providers, attract SMEs for novel energy services provisioning through cascading funding and validate a hybrid energy/industry value chain supporting B2B joint digital platforms.

Zaproszenie do składania wniosków

H2020-DT-2018-2020

Zobacz inne projekty w ramach tego zaproszenia

Szczegółowe działanie

H2020-DT-2019-1

System finansowania

IA - Innovation action

Koordynator

ENGINEERING - INGEGNERIA INFORMATICA SPA
Wkład UE netto
€ 833 000,00
Adres
PIAZZALE DELL'AGRICOLTURA 24
00144 ROMA
Włochy

Zobacz na mapie

Region
Centro (IT) Lazio Roma
Rodzaj działalności
Private for-profit entities (excluding Higher or Secondary Education Establishments)
Linki
Koszt całkowity
€ 1 190 000,00

Uczestnicy (37)