Skip to main content
European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Facilitating EU pre-Standardization process Through stReamlining and vAlidating inTeroperability in systems and procEdures involved in the crisis manaGement cYcle

Opis projektu

Unijne ramy zarządzania kryzysowego

Każdego roku miliony ludzi na całym świecie cierpią z powodu skutków katastrof spowodowanych przez człowieka i klęsk żywiołowych – huraganów, pożarów, wybuchów i trzęsień ziemi. Każdy taki kryzys wywołuje wiele reakcji, a także powoduje znaczące szkody dotykające społeczności, elementów infrastruktur oraz gospodarki. W związku z tym rośnie znaczenie zwiększania ogólnej odporności populacji na ich skutki. Uczestnicy finansowanego ze środków Unii Europejskiej projektu STRATEGY zamierzają opracować ogólnoeuropejskie ramy działań w zakresie wstępnej normalizacji systemów, rozwiązań i procedur. Opracowane rozwiązania dotyczące zarządzania kryzysowego zostaną ocenione przy pomocy zrównoważonych testów i ram oceny, dzięki którym nastąpi poprawa możliwości w zakresie zarządzania kryzysowego oraz odporności na katastrofy. Głównym celem projektu będzie usprawnienie oraz sprawdzenie interoperacyjności technicznej i organizacyjnej w wariantach transgranicznych dzięki realizacji przypadków wykorzystania obejmujących unijne i krajowe organy normalizacyjne.

Cel

STRATEGY will develop a pan-European framework of the pre-standardisation activities for systems, solutions and procedures, addressing crisis management, validated by sustainable tests and evaluation frameworks which will improve the crisis management and disaster resilience capabilities, including EDA initiatives in the CBRN-E area.
Based on the needs identified from previous EU initiatives and the desktop research on the EU priorities, the project addresses six streams within the Crisis management phasma, such as Critical infrastructures protection, Response planning, Search and Rescue, Command and Control, Early Warning Systems and Rapid Damage Assessment and cross correlates them with six distinctive building blocks of the interoperability areas such as Common Procedures, Training, Terminology, Data sharing and Equipment as well as the CBRN-E emergencies. Aiming at selecting and implementing existing, evolving and new standards within solutions, tools and procedural guidelines and recommendations STRATEGY will streamline and validate technical and organisational interoperability in a fully transboundary configuration with means of standards through the implementation of uses cases involving EU and National Standardisation bodies. STRATEGY aims at a consistent presence of all actively involved experts from security stakeholders throughout all stages of standardisation, from the preparatory work done in Programming Mandates until the concrete standardisation work in Technical Committees (TCs) and Common Working Groups (CWGs) to assure the success of the standardisation actions of the EC.
The ultimate project goal is to strengthen the resilience of EU against all types of natural & manmade disasters (multi-hazard approach), by ensuring FR safety and empowering their operational capacity though validating the standards of next generation solutions and procedures ensuring an effective and efficient collaborative response.

Zaproszenie do składania wniosków

H2020-SU-SEC-2018-2019-2020

Zobacz inne projekty w ramach tego zaproszenia

Szczegółowe działanie

H2020-SU-SEC-2019

System finansowania

IA - Innovation action

Koordynator

SATWAYS-OLOKLIROMENES LYSEIS ASFALEIAS KAI AMYNAS-IDIOTIKI EPICHEIRISI PAROCHIS YPIRESION ASFALEIAS (IEPYA)-ETAIREIA PERIORISMENIS EFTHYNIS
Wkład UE netto
€ 777 000,00
Adres
MEGALOU KONSTANTINOU 15
141 22 IRAKLEIO
Grecja

Zobacz na mapie

MŚP

Organizacja określiła się jako MŚP (firma z sektora małych i średnich przedsiębiorstw) w czasie podpisania umowy o grant.

Tak
Region
Αττική Aττική Βόρειος Τομέας Αθηνών
Rodzaj działalności
Private for-profit entities (excluding Higher or Secondary Education Establishments)
Linki
Koszt całkowity
€ 1 110 000,00

Uczestnicy (23)