European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Apply ligninases to resolve end-of-life issues of thermoset composite plastics

Opis projektu

Biodegradacja kompozytów termoutwardzalnych po zakończonym cyklu eksploatacji

Kompozyty termoutwardzalne są powszechnie używane w przemyśle wysokich technologii, w tym w sektorze lotniczym, motoryzacyjnym, budowlanym, energetycznym czy elektronicznym, a także w sporcie. Dzieje się tak z powodu ich wyjątkowych właściwości, m.in.: wytrzymałości mechanicznej, odporności chemicznej, trwałości, lekkości czy odporności na korozję. Z drugiej strony stanowią one spore wyzwanie dla podmiotów gospodarujących odpadami. W ramach finansowanego ze środków UE projektu BIZENTE zaprezentowano innowacyjne rozwiązanie mające pomóc uporać się z problemem końca cyklu eksploatacji kompozytów termoutwardzalnych w oparciu o rozwój nowej technologii skoncentrowanej na biodegradacji kontrolowanej enzymami. Twórcy projektu określą strategie bezpośredniej ewolucji enzymów w celu poprawy parametrów oksydoreduktaz ligninolitycznych. Zostały one wybrane jako najskuteczniejsze biokatalizatory rozkładające trzy rodzaje kompozytów termoutwardzalnych opartych na żywicy epoksydowej, żywicy poliestrowej i winyloestrowej oraz wzmacnianych włóknem szklanym lub włóknem węglowym.

Cel

BIZENTE project presents an innovative solution to resolve the end-of-life of thermoset composites based on the development of a new technology focused on a controlled enzymatic biodegradation. BIZENTE technology will contribute to decrease the amount of non-biodegradable polymers currently discharged to the environment or sent to landfill and incineration in at least a 40%. The solution will imply opening a biocatalytic process to new type of feedstock (3 thermoset resins and composites) not previously approached in the plastics value chain.
BIZENTE will determine directed enzyme evolution strategies to improve ligninolytic oxidoreductases which have been selected as the most suited biocatalysts to degrade the three types of thermoset composites addressed in the project (epoxy, polyester and vinylester). Once this new technology has been optimised and scaled-up to a pilot environment, the biodegradation products will be valorised into new building blocks for the chemical industry.
BIZENTE project will directly contribute to achieve SIRA’s in KPI1, KPI2 and KPI8. BIZENTE consortium involves 10 partners: 3 RTD (Aitiip, UCA and TuDelft), 5 SME (EvoEnzyme, BSP, SP, PLATA and ECRT), and 2 Large Companies (ACCIONA and AED), accounting to 1 BIC full member (BIOPHERE) and 3 associated (AITIIP, UCA, TUDELFT). It involves partners from 5 EU countries (ES, NL, FR, IT, DK). The 48-months proposed will comprise a total estimated budget of 3,182,571 €; being the 21,2% covered by consortium own contribution (in-kinds) and adding 223,764.5 € in additional activities during the project implementation and 2,350,000 € envisaged to upgrade TRL after the end of the project. Benefits will be significant in terms of EU growth (13,1%) and increasing jobs (16 direct, 1000 indirect) by promoting at least 2 new sector interconnections in the new created “enzymatic circular VC for composite materials”.

Koordynator

FUNDACION AITIIP
Wkład UE netto
€ 411 277,87
Adres
POLIGONO EMPRESARIUM, CALLE ROMERO N 12-14
50720 Zaragoza
Hiszpania

Zobacz na mapie

Region
Noreste Aragón Zaragoza
Rodzaj działalności
Research Organisations
Linki
Koszt całkowity
€ 608 687,50

Uczestnicy (11)