European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Feasibility demonstration of 3D printing for a new efficient production method of mm-wave waveGUIDE antenna

Opis projektu

Opłacalna metoda, która zwiększy bezpieczeństwo transportu lotniczego

Opóźnienia lotów generują duże straty dla przemysłu transportu lotniczego. Z racji tego, że główną przyczyną tego problemu jest ograniczona widzialność, na pokładach samolotów cywilnych coraz częściej instaluje się zaawansowane systemy polepszające widzialność, które pomagają pilotom wylądować w dowolnych warunkach. W ramach finansowanego ze środków UE projektu 3DGUIDE interdyscyplinarna grupa światowej klasy ekspertów w dziedzinie częstotliwości radiowych i anten zademonstruje opłacalną metodę produkcji wysoce precyzyjnych mikrofalowych anten falowodowych za pomocą obróbki przyrostowej. Jest to obiecujący proces produkcji anten o złożonych kształtach trójwymiarowych, który pozwala ograniczyć liczbę etapów montażu i ogólne koszty wytwarzania.

Cel

Flight delays are costing billions of Euros yearly to the air transportation industry yearly. A large part of delays being linked to low visibility, Enhanced Flight Vision Systems are slowly coming to civil aircrafts and will eventually support pilots to land in any visibility condition. The Systems ITD of Clean Sky 2 aims to accelerate the development of new functions in cockpit systems for flight optimization in all conditions, increased crew awareness and efficiency. These new solution must however remain competitive in an industry under increasing cost pressure.

To address these challenges, the 3DGUIDE project intends to demonstrate an affordable production method for high precision mm-wave waveguide antennas with Additive manufacturing (AM). AM is a promising candidate to produce antennas with complex 3D shapes, reduce assembly steps and decrease overall production costs. The selected process, Laser Powder bed fusion (L-PBF), a metal AM technology, is optimized by CSEM for high printing resolutions and will be benchmarked against traditional manufacturing processes through the manufacturing, testing and performances comparison of printed mm-wave slotted antenna array elements (e.g. WG, single slotted WG array). An inductive iris waveguide bandpass filter operating at 94 GHz is suggested as 3D printed phase shifter and dummy MEMS will be integrated into the phase shifter element structure for the project. Furthermore, a later integration of MEMS biasing lines printed in the WG structure will be tested. The project will target a TRL4.

To reach these objectives, 3DGUIDE brings together an interdisciplinary team of experts including world-class researchers on radiofrequency and antennas (UPM), an industry expert in development and deployment of high frequency antennas in challenging environments (TTI), and finally an industry oriented research and technology organization well versed in leading and managing interdisciplinary international projects (CSEM).

System finansowania

IA - Innovation action

Koordynator

CSEM CENTRE SUISSE D'ELECTRONIQUE ET DE MICROTECHNIQUE SA - RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT
Wkład UE netto
€ 331 700,00
Adres
RUE JAQUET DROZ 1
2000 Neuchatel
Szwajcaria

Zobacz na mapie

Region
Schweiz/Suisse/Svizzera Espace Mittelland Neuchâtel
Rodzaj działalności
Research Organisations
Linki
Koszt całkowity
€ 331 700,00

Uczestnicy (2)