Skip to main content
European Commission logo print header

Integrating Microbial Evolution into Biogeochemical Models to Predict Soil Response to Drought

Opis projektu

Badanie reakcji gleby na zmianę klimatu

Proces uwalniania dwutlenku węgla z gleby jest wysoce zależny od zmiany klimatu, ale może zostać zredukowany dzięki nowym metodom gospodarowania gruntami, o ile uda się przewidzieć skutki reakcji na warunki klimatyczne i uwalnianie się dwutlenku węgla z gleby. Prognozy uzyskiwane na podstawie obecnych wielkoskalowych modeli emisji dwutlenku węgla z gleby charakteryzują się znacznymi rozbieżnościami i pokazują, że istnieją spore niepewności dotyczące powiązanych procesów. Pierwsza niepewność dotyczy tego, jak zmiana w opadach wpłynie na rozkład glebowej materii organicznej, za który odpowiadają obecne w glebie mikroorganizmy. Celem finansowanego przez UE projektu GLOBALECOEVO jest zintegrowanie zmiennych funkcji rozkład-wilgoć w wielkoskalowym modelu emisji dwutlenku węgla z gleby, który będzie uwzględniał historię opadów i wpływ zawierającego dwutlenek węgla podłoża na reakcję mikrobiologiczną na zmiany w wilgotności gleby. Model, który posłuży do wyliczenia tych funkcji, będzie obejmował procesy ekologiczne i ewolucyjne. Projekt rzuci nowe światło na reakcję gleby na zmianę klimatu.

Cel

Soil is both the largest sink and source of organic carbon (C) exchanged with the atmosphere. These exchanges result from biological processes, the primary source being the decomposition of soil organic matter (SOM), which is controlled by physical factors such as climate. As such, soil C emissions are very vulnerable to climate change but can also be reduced with new land management practices if we can predict the outcomes of soil carbon-climate feedbacks. However, predictions from the existing large-scale soil C models strongly diverge, and reveal large uncertainties in the processes and controls at play. One of these uncertainties is the effect of change in precipitation regimes on SOM decomposition mediated by soil microorganisms. Functions describing the decomposition response of soil carbon to soil moisture are static in current large-scale models, yet recent empirical studies show that decay responses under new soil moisture conditions can change due to shifts in microbial communities. Recent evidence suggests that evolution is a key processes driving these shifts in microbial communities.
This project proposes to integrate variable decomposition-moisture functions into a large-scale soil C model to reflect precipitation history and carbon substrate influence on microbial responses to changing soil moisture. These functions will be calculated from a mechanistic microbial model that accounts for both ecological and evolutionary processes. The mechanistic model will be an updated version of the trait-based model DEMENT developed by the fellow’s supervisor at the partner institution (UC Irvine). The moisture response functions will be integrated into a commonly used soil carbon model, RothC, that has been incorporated into the global land surface model (ORCHIDEE) of the host institution (LSCE).

Koordynator

UNIVERSITE DE VERSAILLES SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES.
Wkład UE netto
€ 257 619,84
Adres
Avenue de paris 55
78035 Versailles
Francja

Zobacz na mapie

Region
Ile-de-France Ile-de-France Yvelines
Rodzaj działalności
Higher or Secondary Education Establishments
Linki
Środki z innych źródeł
€ 0,00

Partnerzy (1)