Skip to main content
European Commission logo print header

Airport System Protection from Intruding Drones

Opis projektu

Ochrona lotnisk przed nielegalnym użyciem dronów

Wtargnięcia dronów to rosnące zagrożenie dla lotnisk, a eksperci w dziedzinie lotnictwa opracowują nowe procedury i technologie, które mają ułatwić służbom radzenie sobie ze skutkami takich zdarzeń. W związku z tym powstaje pytanie, jak reagować na drony naruszające zastrzeżoną przestrzeń powietrzną lotnisk. W poszukiwaniu odpowiedzi zespół finansowanego ze środków UE projektu ASPRID zamierza wykorzystać wiedzę i zasoby siedmiu europejskich podmiotów będących przedstawicielami służb zarządzających infrastrukturą portów lotniczych, służb żeglugi powietrznej, publicznych instytucji badawczych i sektora MŚP. Projekt ASPRID jest częścią programu SESAR dotyczącego badań i innowacji, który stanowi filar technologiczny inicjatywy UE w zakresie jednolitej europejskiej przestrzeni powietrznej. Celem tego programu jest koordynacja działań badawczo-rozwojowych w dziedzinie zarządzania ruchem lotniczym. Zespół projektu zamierza opracować zorientowaną na służby koncepcję operacyjną i architekturę systemu, by zabezpieczyć operacje przeprowadzane na lotniskach przed skutkami wtargnięć dronów. Przygotuje też odpowiednie przepisy i procedury.

Cel

ASPRID (Airport System Protection from Intruding Drones), is the response to the request made from SESAR under the Exploratory Research view, in order to cope with the problem of protecting the airport operations from drone intrusion (careless or malicious) under a holistic and operationally oriented approach.

The Project proposes to investigate vulnerability of airport under the different types of threat and possible ways of response as well as to study the interrelations between all those aspects involving different scenarios. Risk analysis shall reveal and categorize the problem, from that, an architecture will be developed, dealing with the different steps and elements that can impact on operations, establishing adequate levels of alert, response and, if needed, neutralization.

In this way, the stepped approach of the project will show these mainstreams:

1. Identification of problem: Threat(s), assets to protect (Airport, ATM, Aircraft), operations,

2. Setting scenarios: Risk and vulnerability assessment, hierarchization, selection, requirements.

3. Definition of an operational oriented architecture:

a) At managerial level: Alert system and levels, Communications, Decisions, Response.
b) At Specific technology elements: Detection, Identification, Tracking, Neutralization.

4. Concept Validation activities: HMI based solutions, sensitivity studies, integration of elements and subsystems in the airport environment.

5. Concept Support activities: Review and assessment of regulations and procedures (normal and emergency).

ASPRID consortium members have experience with Airport and ATM operations as well as with drone performances and capabilities. A part of the consortium is also experienced in the development of SW and SW/HW based solutions to approach a system which is able to cope with the problem of decision making in real time by providing the end users with the correct level of awareness and response to deal with the type and level of threat.

Koordynator

INSTITUTO NACIONAL DE TECNICA AEROESPACIAL ESTEBAN TERRADAS
Wkład UE netto
€ 200 402,50
Adres
Cr torrejon ajalvir km 4 2
28850 Torrejon de ardoz madrid
Hiszpania

Zobacz na mapie

Region
Comunidad de Madrid Comunidad de Madrid Madrid
Linki
Środki z innych źródeł
€ 0,00

Uczestnicy (6)