Skip to main content
European Commission logo print header

Turning a Blind Eye to Scandal

Opis projektu

Reakcje wyborców na skandale polityczne

W odpowiedzi na skandale i niemoralne zachowanie polityków obywatele przestają ufać zarówno samym politykom, jak i systemowi politycznemu, co prowadzi do niezadowolenia z demokratycznego systemu rządów przedstawicieli. Ciekawe jest jednak to, że wyborcy karzą za nieetyczne praktyki tylko niektórych polityków, podczas gdy innym uchodzą one na sucho. Choć zrozumienie tego, jak wyborcy reagują na niemoralne postępowanie polityków, jest ważne, marginalizowanie moralnej tożsamości wyborców i brak badań, które przyglądałyby się naruszaniu przez polityków zasad moralnych w kontekście kampanii, sprawiają, że rozumiemy skandale polityczne tylko w ograniczonym stopniu. Finansowany przez UE projekt TURNEYES proponuje gotowy do wykorzystania teoretyczny model reakcji wyborcy na skandal polityczny. Bazuje on na interdyscyplinarnym podejściu łączącym teorie z zakresu nauk społeczno-psychologicznych i nauk politycznych dotyczące wyrażanej stronniczości i emocjonalnej polaryzacji stronników. W pracach wykorzystywane są również metody śledzenia procesów dynamicznych i narzędzia psychologiczne.

Cel

Why are some politicians electorally ‘punished’ for immoral behavior while others are not and how can we explain voters’ heterogeneous responses to identical moral transgressions? Despite decades of study, these two questions remain unanswered. Understanding voters' responses to politicians’ immoral behavior is important as scandals reduce citizens’ trust in both politicians and the political system, and lead to dissatisfaction with representative democracy. When politicians can avoid accountability for immoral actions, they may be personally protected from consequences, yet democracy itself suffers. Our knowledge of political scandals is seriously limited by (1) not considering voters’ moral principles and moral identity, (2) using self-reports of emotional responses and (3) not studying politicians’ moral violations in the context of complex election campaigns. This groundbreaking study, 'Turning a Blind Eye to Scandal’ provides a testable theoretical model of voter response to political scandal. It takes an interdisciplinary approach by (a) integrating social-psychological theories such as Moral Identity Theory and Moral Foundation Theory with political science theories of expressive partisanship and affective partisan polarization and (b) employing a unique multimethod design combining survey embedded vignette experiments with innovative laboratory experiments using Dynamic Process Tracing and psychophysiological measures. This study is the first to examine how voters’ responses to politicians’ moral transgressions -including voting behavior- are driven by (1) individual characteristics such as voters’ moral identity, moral principles and partisan identity, and (2) characteristics of the political context such as affective polarization. This fellowship brings together research expertise from the University of Nottingham and the University of Delaware and trains the applicant for cutting-edge research and future academic leadership in political psychology.

Koordynator

THE UNIVERSITY OF NOTTINGHAM
Wkład UE netto
€ 271 732,80
Adres
University park
NG7 2RD Nottingham
Zjednoczone Królestwo

Zobacz na mapie

Region
East Midlands (England) Derbyshire and Nottinghamshire Nottingham
Rodzaj działalności
Higher or Secondary Education Establishments
Linki
Środki z innych źródeł
€ 0,00

Partnerzy (1)