European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Deciphering the Role of aberrant glycOSylation in the rEsponse to Targeted TherApies for breast cancer

Opis projektu

Rola nieprawidłowej glikozylacji w celowanej terapii raka piersi

Główną przeszkodą uniemożliwiającą skuteczne wyleczenie pacjenta jest oporność na leczenie prowadząca do progresji raka. Rozwój terapii celowanych, takich jak ta przy użyciu trastuzumabu, zrewolucjonizował sposoby leczenia pacjentek chorych na raka piersi z dodatnim receptorem ludzkiego naskórkowego czynnika wzrostu 2 (HER2+). Nieprawidłową glikozylację białek powiązano z wieloma procesami, w tym z naciekaniem, angiogenezą i modulacją odpowiedzi immunologicznej. Receptor HER2 podlega silnej glikozylacji i jest celem obecnych terapii opartych na przeciwciałach, w tym trastuzumabie. Celem badawczym finansowanego ze środków UE projektu ROSETTA jest odkrycie roli glikozylacji w nabywaniu oporności na terapie ukierunkowane na HER2. Projekt może doprowadzić do zidentyfikowania nowych markerów odpowiedzi na terapie i określenia nowych możliwości terapeutycznych w celu ulepszenia obecnych terapii.

Cel

Resistance and cancer progression remain a major obstacle to the successful treatment of cancer. In HER2+ breast cancer, the development of targeted therapies such as trastuzumab, has revolutionized the treatment for these cancer patients. However, a significant number of patients develop resistance. In this realm, my previous work focused on understanding the crosstalk of interconnected signaling pathways in HER2+ cancer cells that drive tumorigenesis and undermine the efficacy of current treatments.
The research goal of this proposal is to provide a new focus to the challenge of resistance by deciphering the role of glycosylation in driving resistance to HER2-targeted therapies. Aberrant glycosylation of proteins is a hallmark in cancer and has been linked to multiple processes such as invasion, angiogenesis and modulation of the immune response. The receptor HER2, the main driver of HER2+ cancers, is heavily glycosylated and is the target of current antibody-based treatments, including trastuzumab. In this scenario, this proposal aims to (1) identify glycosylation-related genes associated with incomplete pathological response to trastuzumab to (2) dissect their role on trastuzumab binding and (3) assess their impact in the response to trastuzumab mediated by immune cells. This research plan will be accomplished combining the analysis of clinical data from tumor biopsies, the use of trastuzumab-resistant tumor-derived breast cancer cell lines and, the implementation and imaging of 3D heterotypic cultures of cancer cell line-derived spheroids and immune cells. Thus, this proposal addresses a largely unexplored layer of complexity in cancer biology – the role of glycosylation in resistance to targeted therapies – and holds the potential to identify new markers of response to therapies and open the path to new therapeutic options for the improvement of current treatments.

Koordynator

ERASMUS UNIVERSITAIR MEDISCH CENTRUM ROTTERDAM
Wkład UE netto
€ 175 572,48
Adres
DR MOLEWATERPLEIN 40
3015 GD Rotterdam
Niderlandy

Zobacz na mapie

Region
West-Nederland Zuid-Holland Groot-Rijnmond
Rodzaj działalności
Higher or Secondary Education Establishments
Linki
Koszt całkowity
€ 175 572,48