Skip to main content

Development of optical imaging technologies to rapidly assess safety and quality of cereals

Article Category

Article available in the folowing languages:

Wielospektralne obrazowanie produktów zbożowych

Naukowcy z UE opracowali system umożliwiający szybką ocenę bezpieczeństwa i jakości produktów zbożowych przy pomocy technologii obrazowania optycznego. Opracowany system z powodzeniem łączy różne techniki obrazowania dzięki specjalnemu algorytmowi.

Technologie przemysłowe

W ramach projektu CEREALSCAN (Development of optical imaging technologies to rapidly assess safety and quality of cereals), finansowanego ze środków UE, opracowano technologie optyczne służące do analizy produktów zbożowych. Nowa technologia pozwala na pomiar bezpieczeństwa i jakości zbóż po ich zebraniu. Zbadano technologie obrazowania oparte hiperspektralnym obrazowaniu współczynnika odbicia, fluorescencji i spektroskopii ramanowskiej w świetle widzialnym i bliskiej podczerwieni. Uczeni w pierwszej kolejności zbudowali systemy bliskiej podczerwieni i fluorescencyjne, aby wykonać zdjęcia zbóż i nasion. Zespół opracował też dodatkowe algorytmy do przetwarzania danych. Inne algorytmy umożliwiły fuzję danych z wymienionych technik obrazowania oraz uzyskanie obrazów i niezwykle wysokiej rozdzielczości. Celem było umożliwienie wykrywania śladowych ilości substancji zanieczyszczających. Testy potwierdziły skuteczność algorytmów. Algorytmy i inne technologie przetestowano także pod kątem zastosowania do europejskich zbóż. W ramach projektu CEREALSCAN opracowano nieniszczące technologie obrazowania optycznego, które przyczynią się do ograniczenia zagrożeń dla bezpieczeństwa żywnościowego oraz przyniosą korzyści ekonomiczne branży produktów zbożowych.

Słowa kluczowe

Optyczne, obrazowane, CEREALSCAN, technologie, jakość, produkty zbożowe

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania