Skip to main content

The interplay between innate immunity and RNA interference in mammals

Article Category

Article available in the folowing languages:

Odporność oparta na RNA u ssaków

Mechanizmy stojące za ochroną immunologiczną nosiciela i systemami stosowanymi przez wirusy do przeciwdziałania tej ochronie, które uruchamiane są w następstwie infekcji wirusowej są dobrze znane. Naukowcy z UE zidentyfikowali starożytny system przeciwwirusowy u ssaków, który został zachowany pomimo rozwoju bardziej subtelnych mechanizmów zwalczania wirusów.

Badania podstawowe
Zdrowie

Rośliny i bezkręgowce bronią się przed wirusami za pomocą mechanizmu zwanego interferencją RNA (RNAi), który uruchamiany jest w wyniku łączenia włókien lub poprzez długie podwójne włókna RNA, wytwarzane podczas infekcji wirusowej. Wirusy przeciwdziałają RNAi poprzez produkcję supresorów wirusowych, zwanych VSR. U kręgowców wirusowe RNA uruchamiają różne rodzaje reakcji odpornościowych, włącznie z systemem odpornościowym typu interferon I (IFN). To, czy system RNAi w ogóle istnieje od dawna było przedmiotem dyskusji. W tym zakresie w ramach projektu RNAI VS IFN (Współdziałanie odporności wrodzonej i interferencji RNA u ssaków) przebadano komórki myszy pod kątem obecności funkcjonalnego i aktywnego RNAi. Celem było ustalenie, jakie środowiska molekularne mogą pobudzać lub tłumić mechanizm RNAi, jeśli zachodzi. Prace opierały się na wcześniejszych badaniach przeprowadzonych przez zespól projektu i wykorzystywały komórki myszy zainfekowane wirusem zapalenia mózgu. Kluczowe wyniki wskazują, że antywirusowy mechanizm RNAi działa w niezróżnicowanych komórkach, ale przestaje działać w przypadku zróżnicowanych. Naukowcy z projektu RNAI VS IFN wykorzystali komórki z wadliwymi IFN, aby zbadać, czy reakcja IFN tłumi RNAi. Wadliwe pod względem reakcji IFN, w komórkach embrionalnych myszy zaobserwowano długie RNAi wyzwolone przez dsRNA. Wyniki wskazują, że długie RNAi wyzwalane przez dsRNA (dsRNAi) są obecne i aktywne w zróżnicowanych komórkach i zależne są od określonych części mechanizmu RNAi. Jednakże system ten jest wstrzymywany lub maskowany przez mechanizm IFN. Co ważne, w wyniku prac wykazano, że dsRNAi uodparnia komórki na kolejne infekcje, wywoływane przez wirusy zawierające sekwencje homologiczne, tzn. wirusy o tym samym pochodzeniu. Dane sugerują, że system RNAi został zachowany u ssaków w toku ewolucji odporności kręgowców. W związku z tym, ten starożytny mechanizm obronny może dostarczyć naukowcom nowych informacji, które przyczynią się do rozwoju szczepionek i leków na choroby wirusowe.

Słowa kluczowe

Ssaki, wirus, RNAi, interferon typu I, RNAI VS IFN

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania