Skip to main content

Disruptive GPCR Lead Discovery Platform Delivering New and Safer Therapeutics

Article Category

Article available in the folowing languages:

W jaki sposób możemy bezpiecznie opracowywać nowe i tanie leki wysokiej jakości?

Obecnie czas pomiędzy opracowaniem nowego leku i możliwością wykorzystania go przez pacjentów trwa nawet 10–15 lat, a koszt całego procesu może sięgać nawet 2,3 miliarda euro za każdą substancję. W ramach jednego z projektów finansowanych przez Unię Europejską powstało rozwiązanie, które pozwoli zarówno na skrócenie czasu wprowadzania nowych leków na rynek, jak i na obniżenie kosztów ich opracowywania.

Gospodarka cyfrowa
Zdrowie

Wysoki koszt opracowywania nowych leków stanowi przede wszystkim skutek wysoce nieefektywnego procesu selekcji – zaledwie jeden na siedem leków dochodzących do etapu badań klinicznych zostaje zatwierdzony. Dostępne obecnie na rynku technologie nie pozwoliły dotychczas na obniżenie tego wysokiego wskaźnika odrzuceń. Czym jest PICARD? Platforma PICARD została opracowana przez firmę InterAx Biotech. Jak wyjaśnia Luca Zenone, koordynator projektu i dyrektor finansowy firmy: „Nasze rozwiązanie to przełomowa platforma usprawniająca proces wyboru potencjalnych leków, która obejmuje matematyczny opis systemów biologicznych i włącza go w proces opracowywania nowych leków”. Opracowane w ramach projektu podejście nazwane „biologią systemów” jest prawdziwym novum na rynku technologii, pozwalającym na zaawansowane projektowanie oraz selekcję potencjalnych leków. Platforma umożliwia jej dostosowywanie na bieżąco do potrzeb klientów. Co więcej, rozwiązanie obejmuje szereg programów opracowywania nowych leków dla wszystkich wskazań połączonych z najważniejszą klasą docelowych miejsc działania opracowywanych leków – receptorów sprzężonych z białkami G. „Zakładamy, że nasza platforma pozwoli na zwiększenie efektywności procesów opracowywania nowych leków poprzez skrócenie czasu wprowadzania nowych substancji na rynek o pięć lat, zmniejszenie liczby testów na zwierzętach o 80 % oraz zwiększenie oszczędności finansowych o co najmniej 150,7 miliona euro na każdy opracowywany lek”, twierdzi Zenone. Co udało się osiągnąć w ramach projektu? W ramach projektu PICARD koordynująca go firma InterAx opracowała platformę, która łączy badania w czasie rzeczywistym oparte na komórkach oraz własnościowe algorytmy obliczeniowe, które umożliwiają inteligentne opracowywanie potencjalnych leków wchodzących w interakcje z receptorami sprzężonymi z białkami G. Firma InterAx wykorzystała modele matematyczne i symulacje w celu analizy uzyskanych przez siebie danych doświadczalnych, aby zbadać złożoność wywoływanych przez leki mechanizmów sygnalizacji komórkowej. Jak dodaje Zenone: „Jeśli chodzi o aspekty komercyjne platformy PICARD, udało nam się zbudować rozległą sieć opartą na współpracy i rozpoczęliśmy negocjacje z potencjalnymi klientami w branży”. Ponadto została określona strategia dotycząca praw własności intelektualnej oraz plan wprowadzenia rozwiązania na rynek powstały z myślą ograniczenia przeszkód stojących na drodze do jego komercjalizacji. Jak podsumowuje Zenone: „Uważamy, że platforma PICARD będzie wysoce dochodowa, co zagwarantuje opłacalność inwestycji w tak innowacyjną technologię”. Plany na przyszłość „Obecnie składamy wnioski dotyczące drugiego etapu projektu”, potwierdza Zenone, dodając: „Zamierzamy skupić się zarówno na aspektach technicznych, jak i komercyjnych rozwiązania”. W ramach drugiego etapu projektu zostanie przeprowadzona weryfikacja in vivo przewidywalności komponentu biologii systemów platformy. Dodatkowo firma InterAx zamierza zająć się rozszerzeniem systemu poprzez wdrożenie rozwiązań opartych na uczeniu maszynowym oraz sztucznej inteligencji, których celem będzie opracowywanie zaawansowanych cząsteczek ukierunkowanych na interakcje z receptorami sprzężonymi z białkami G. „W kwestiach komercyjnych niedawno ogłosiliśmy nawiązanie partnerskiej współpracy ze spółką Lundbeck A/S, duńskim gigantem przemysłu farmaceutycznego, a obecnie koncentrujemy się na poszerzaniu naszej bazy klientów. W tym momencie prowadzimy negocjacje z dwiema kolejnymi spółkami – jedna z nich działa w Unii Europejskiej, natomiast druga prowadzi działalność za oceanem. Działania te mają stanowić potwierdzenie, że nasza technologia jest opłacalna i odniesie sukces na rynku”, mówi Zenone. Dodatkowo, działania komercyjne zespołu obejmują popularyzowanie oraz marketing platformy na konferencjach naukowych i strategicznych, a także ochronę praw własności intelektualnej elementów platformy PICARD.

Słowa kluczowe

PICARD, receptory sprzężone z białkami G, badania, opracowywanie nowych leków, odkrywanie nowych leków, platforma PICARD, potencjalny lek, biologia systemów, sztuczna inteligencja, przemysł farmaceutyczny

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania